Kategoria: Programy rządowe

29 listopada 2016

Program – "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło badanie dotyczące niechęci korzystania z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Z badań wynika, że w województwie świętokrzyskim dzieci i młodzież nie chcą korzystać z pomocy w formie posiłku m.in. z powodu strachu… czytaj więcej

13 października 2016

Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” –   II edycja nabór wniosków

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne Dyrektorzy Szkół i Bibliotek Pedagogicznych województwa świętokrzyskiego Uprzejmie informuję, że dnia 22 października 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form… czytaj więcej

2 września 2016

Komunikat w sprawie weryfikacji danych w programie „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim W związku z realizacją rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna” ustanowionego uchwałą nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 20 września br. zweryfikowanych danych o liczbie uczniów… czytaj więcej

23 sierpnia 2016

Komunikat w sprawie aktualizacji wniosku o dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Starostowie Powiatów województwa świętokrzyskiego Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 22af pkt 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r.poz.811 ze zm.) w sprawie dotacji na wyposażenie… czytaj więcej

8 sierpnia 2016

Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

Zgodnie z Porozumieniem nr 68/2015 zawartym pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie wdrażania zadań w województwie świętokrzyskim określonych Rządowym programem wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”, w… czytaj więcej

5 sierpnia 2016

Wyprawka szkolna 2016 – obowiązujące akty prawne

Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego Uprzejmie informuję, że z dniem 19 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz.… czytaj więcej

22 czerwca 2016

Komunikat w sprawie danych potrzebnych do realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2016 „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim Nawiązując do komunikatu z dnia 21 czerwca br. znak: KO.III.3121.3.2016 w sprawie realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2016 „Wyprawka szkolna” uprzejmie informuję, że tabela, którą należy uzupełnić znajduje się pod adresem: www.wyprawkakielce.kuratorium.bialystok.pl. Loginy i hasła do zalogowania się jednostki samorządu terytorialnego… czytaj więcej

21 czerwca 2016

Komunikat w sprawie programu „Wyprawka szkolna 2016/2017”

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim W związku z rozpoczęciem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonanie analizy potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017. Jednocześnie informuję, że pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników… czytaj więcej

13 czerwca 2016

Rządowy Program "Bezpieczna+" – nabór wniosków

Państwo Dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły z terenu województwa świętokrzyskiego Szanowni Państwo, do 20 czerwca 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”. Program przewiduje wsparcie… czytaj więcej

30 października 2015

Termin 20 listopada dla szkół! Komunikat w sprawie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne Dyrektorzy Szkół i Bibliotek Pedagogicznych województwa świętokrzyskiego Uprzejmie informuję, że dnia 23 października weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu… czytaj więcej