Kategoria: Programy rządowe

15 grudnia 2008

Komunikat w sprawie sprawozdania z realizacji programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast,
 Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin oraz Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych   Kuratorium Oświaty uprzejmie informuje, że z dniem 10 grudnia 2008 r. upłynął termin realizacji Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Podmioty, które zawarły umowę na realizację zadania, zobowiązane są do zakończenia realizowanych […]

26 września 2008

Komunikat o przyznanych dotacjach w ramach rządowego programu „Rozwój edukacji na obszarach wiejskich w latach 2008-2013”

Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania w ramach Rządowego Programu „Rozwoju edukacji na obszarach wiejskich w latach 2008-2013”, pn. „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich”, priorytet 1, działanie 1.9.4. Informację o podmiotach, którym przyznano dotację oraz wysokość dotacji przedstawia poniższa tabela.