Kategoria: Programy rządowe

19 września 2017

Korekta wniosków o dotację na podręczniki

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Starostowie Powiatów, województwa świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina,  iż termin przekazywania wniosków o udzielenie dotacji celowej w 2017 r. na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki,… czytaj więcej

7 września 2017

Komunikat  w sprawie  planowanej  wysokości  dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od września do grudnia 2017 roku. Zwracam się z prośbą o weryfikację naliczonych kwot ze wskazaniem realnego zapotrzebowania… czytaj więcej

5 września 2017

„Aktywna tablica” – rządowy program na lata 2017-2019 – składanie wniosków

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U.… czytaj więcej

24 sierpnia 2017

Wyprawka szkolna 2017 rok – ostateczne dane

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa  świętokrzyskiego W związku z realizacją rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku „Wyprawka szkolna” ustanowionego uchwałą nr 115 / 2017  Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 14 września br. zweryfikowanych danych… czytaj więcej

23 sierpnia 2017

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim W nawiązaniu do komunikatu z dnia 18 lipca br. uprzejmie informuję, że z dniem 19 sierpnia 2017 r. weszły w życie: uchwała Nr 127/2017 Rady  Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku… czytaj więcej

22 sierpnia 2017

Komunikat w sprawie aktualizacji wniosków o dotację na podręczniki

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin, województwa świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o zapisach art. 22af ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.). Zgodnie z ww. artykułem jednostka samorządu terytorialnego, która złożyła wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w… czytaj więcej

26 lipca 2017

Rządowy program „Aktywna tablica” – list minister edukacji narodowej

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów rządowego programu „Aktywna tablica” Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała dziś do wojewodów, organów prowadzących szkoły podstawowe oraz dyrektorów szkół pismo z prośbą o pilne przekazanie publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym informacji o uruchomieniu programu. Program „Aktywna tablica” będzie realizowany w latach 2017-2019.… czytaj więcej

18 lipca 2017

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje projekt rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017… czytaj więcej

3 lipca 2017

Wykaz szkół, którym proponuje się udzielić wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu Bezpieczna+

Kuratorium Oświaty w Kielcach przedstawia wykaz organów prowadzących i szkół wnioskujących o wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+”, którym proponuje się udzielić wsparcia finansowego. Załączniki Bezpiecza+ Wykaz szkół, którym proponuje się udzielić wsparcia finansowego Data: 2017-07-03, rozmiar: 143 KB

28 czerwca 2017

Komunikat w sprawie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną o charakterze socjalnym za okres styczeń – czerwiec w 2017 roku

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń – czerwiec  2017 r Informację należy przekazać w formie elektronicznej… czytaj więcej

8 czerwca 2017

Komunikat w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Departament Funduszy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się z prośbą o podanie prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2018 – 2021, zgodnie z art.… czytaj więcej

2 czerwca 2017

Zapotrzebowanie na podręcznik Niko 2 do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych, z terenu województwa świętokrzyskiego W związku z realizacją przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zadania dotyczącego finansowania podręczników przeznaczonych dla uczniów deklarujących przynależność do mniejszości narodowej, Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się  z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dotyczącej zapotrzebowania na podręcznik NIKO 2. Podręcznik do języka… czytaj więcej

23 maja 2017

Komunikat w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin, Starostowie Powiatów, województwa świętokrzyskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U.  z 2017 r. poz. 691) w związku z art. 22 ag ustawy… czytaj więcej

8 maja 2017

Program „Bezpieczna+” – nabór wniosków

Do 1 czerwca 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”. Załączniki Zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu Bezpieczna+ (wypełnia organ prowadzący) Data: 2017-05-08,… czytaj więcej

17 lutego 2017

Lista organów prowadzących, którym zostanie udzielone wsparcie w 2017 w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa”

W ramach realizacji programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016- 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci… czytaj więcej

27 stycznia 2017

Komunikat w sprawie wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2016.

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji według załączonego wzoru, w terminie do dnia 1 lutego 2017 roku w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku… czytaj więcej