Kategoria: Bezpłatne spotkania i szkolenia organizowane przez zewnętrzne organizacje

7 grudnia 2018

Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki

Wyższa Szkoła kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzeniem z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 1461) i jest uczelnią zawodową służb państwowych. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku uczelni zostało… czytaj więcej

30 listopada 2018

WUP: dofinansowanie szkoleń i kursów dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje, że wśród priorytetów wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na rok 2019 znajduje się „Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu”. Oznacza to, że placówki prowadzące kształcenie zawodowe… czytaj więcej

26 listopada 2018

Spotkanie „Odzyskanie Niepodległości w źródle archiwalnym. Od chaosu po stabilizację w służbach mundurowych”

Dnia 28 listopada (środa) 2018 r. o godzinie 16.00, w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 57, odbędzie się „Spotkanie ze źródłem archiwalnym” pt. „Odzyskanie Niepodległości w źródle archiwalnym. Od chaosu po stabilizację w służbach mundurowych”. Organizatorami spotkania są: Archiwum Państwowe w Kielcach i Instytut Historii Uniwersytetu Jana… czytaj więcej

6 listopada 2018

Szkolenie dla nauczycieli „Jak efektywnie uczyć  języka obcego w klasach wstępnych (tzw. zerowych) i dobrze przygotować młodzież do nauki w klasach dwujęzycznych?”

Seminarium doskonalące dla nauczycieli  uczących w oddziałach dwujęzycznych  z  językiem niemieckim lub planujących nauczanie niemieckiego w oddziałach dwujęzycznych ze szczególnym uwzględnieniem klas wstępnych (tzw. zerówek). Organizatorzy: Goethe‐​​Institut w Warszawie i ORE Data: 23 – 25.11.2018 Miejsce: Sulejówek Język seminarium: język niemiecki Referent: Rainer Wicke Termin nadsyłania zgłoszeń:  15.11. 2018 Zgłoszenia:… czytaj więcej

6 listopada 2018

Konferencja naukowa poświęcona setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

Instytutu Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, zapraszają na konferencję naukową „Na stos rzuciliśmy nasz życia los…” W setną rocznicę Niepodległości Polski, która odbędzie się w dniach 8–9 listopada 2018 r. w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego (Rynek 1), Centrum Edukacyjnym… czytaj więcej

30 października 2018

Szkolenie ORE w ramach projektu „Lekcje z ZUS”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie organizują bezpłatne szkolenie w ramach projektu „Lekcje z ZUS”. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną cztery lekcje wraz ze scenariuszami. Metodyk – współautor projektu – omówi metody nauczania zaproponowane w realizacji projektu i wskaże na wiedzę, jaką zdobywa uczeń w kontekście umiejętności kluczowych.… czytaj więcej

24 października 2018

Zapisy na szkolenia dla nauczycieli „Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej” na rok szkolny 2018/​2019.

Dwuletni cykl szkoleń dla nauczycieli w roku szkolnym 2017/​​2018 oraz 2018/​​2019 organizowany jest we współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Ministerstwem Edukacji Narodowej (przy wsparciu organizacyjnym i informacyjnym ze strony Kuratorium Oświaty w Kielcach). Szkolenia adresowane są do nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.… czytaj więcej

22 października 2018

Konferencja „Edukacja w służbie polityki Państwa wobec Polaków na Wschodzie”

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza do udziału w II edycji konferencji organizowanej we współpracy z Departamentem Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Ministerstwa Spraw Zagranicznych: „Edukacja w służbie polityki Państwa wobec Polaków na Wschodzie”.… czytaj więcej

19 października 2018

Szkolenie Goethe‐​Institut: Nauczanie języka i przedmiotu w klasach dwujęzycznych

Goethe‐​​Institut we współpracy z ORE organizuje cykl szkoleń dla nauczycieli języka niemieckiego i przedmiotu, którzy uczą lub planują uczyć w klasach bilingwalnych. Szkolenie obejmuje część metodyczno‐​​dydaktyczną (CliL) oraz kurs językowy dla nauczycieli przedmiotu z możliwością uzyskania stypendium na dalsza naukę w Niemczech.… czytaj więcej

19 października 2018

Szkolenie na temat konkursu „550 lat Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej”

Uprzejmie informujmy, że szkolenie na temat konkursu „550 lat Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej”  odbędzie się 26 października 2018 r. w Auli Ośrodka Rozwoju Edukacji przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji: http://​www​.ore​.edu​.pl/​2​0​1​8​/​0​9​/​k​o​n​k​u​r​s​–​n​a​–​s​c​e​n​a​r​i​u​s​z​–​l​e​k​c​j​i​–​d​o​t​y​c​z​a​c​y​–​u​p​a​m​i​e​t​n​i​e​n​i​a​–​5​5​0​–​l​e​c​i​a​–​p​a​r​l​a​m​e​n​t​a​r​y​z​m​u​–​r​z​e​c​z​y​p​o​s​p​o​l​i​tej

17 października 2018

Konferencja: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie Kielce, 20 listopada 2018

Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach organizuje konferencję lokalną – Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie. Konferencja odbędzie się 20 listopada 2018 r.… czytaj więcej

11 października 2018

Spotkanie podsumowujące projekt „Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej”

Dyrekcja Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach serdecznie zaprasza na spotkanie podsumowujące projekt „Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej”. Spotkanie odbędzie się 26 października. Projekt realizowany jest w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura” i współfinansowany jest przez Województwo Świętokrzyskie.… czytaj więcej

19 września 2018

Bezpłatne seminarium informacyjne dotyczące Questów – Wypraw Odkrywców

Fundacja Mapa Pasji realizuje projekt pt. „Wyprawy Odkrywców w poszukiwaniu historii”, którego celem jest popularyzacja QUESTÓW jako atrakcyjnej i nowoczesnej metody edukacji historycznej młodzieży. QUEST to rodzaj gry terenowej polegającej na poszukiwaniu skarbu, która jest dostępna w każdej chwili, ponieważ nie wymaga organizacji czy obsługi – by dobrze się bawić i uczyć,… czytaj więcej

18 września 2018

Ogólnopolska konferencja „CREDO w Szkole 2018”

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk zaprasza nauczycieli przedmiotów matematyczno‐​​przyrodniczych na konferencję CREDO w Szkole 2018 (3 października 2018) połączoną z warsztatami w ramach projektu CREDO – Cosmic Ray Extremely Distributed Observatory czyli Ekstremalnie Rozproszone Obserwatorium Promieniowania Kosmicznego. Spotkanie da możliwość przystąpienia do międzynarodowego projektu badawczego, dzięki któremu nauczyciele i uczniowie… czytaj więcej

18 września 2018

Zaproszenie na międzynarodowe seminarium Math&Science – 4–7 października 2018

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi nabór na międzynarodowe seminarium Math&Science, które odbędzie się w dniach 4–7 października w Warszawie (https://​etwinning​.pl/​m​i​e​d​z​y​n​a​r​o​d​o​w​e​–​s​e​m​i​n​a​r​i​u​m​–​k​o​n​t​a​k​t​o​w​e​–​m​a​t​h​s​c​i​e​n​ce/). Zaproszenie skierowane jest do nauczycieli: przedmiotów ścisłych lub przyrodniczych, zarejestrowanych w programie eTwinning, uczestniczących w międzynarodowych warsztatach eTwinning po raz pierwszy, swobodnie komunikujących się w języku angielskim. Udział w seminarium… czytaj więcej

11 września 2018

„Piękna i Niepodległa”. Bezpłatne lekcje historii w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym „Historia zaklęta w murach zamków”

Bałtowski Kompleks Turystyczny pragnie w nowym roku szkolnym wyjść z ofertą edukacyjną dotyczącą historii Polski, a związaną z „Polską w miniaturze” – atrakcją otwartą w maju 2018 r. „Polska w miniaturze” obejmuje 48 zamków i pałaców (począwszy od zamków piastowskich, na pałacach z końca XIX w skończywszy) reprezentujących wszystkie województwa.… czytaj więcej