Kategoria: Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim

24 marca 2017

Komunikat MEN w sprawie zasad składania wniosków do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD)

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, uprzejmie informuję, że od dnia 1 marca br., zgodnie z art. 85y ust. 1a ustawy-Karta Nauczyciela[1], wniosek do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) składa dyrektor szkoły[2] tylko w przypadku jeżeli: ustalił za pomocą narzędzia informatycznego (wyszukiwarka dostępna dla dyrektorów szkół w strefie dla zalogowanych systemu informacji oświatowej: https://sio.men.gov.pl/dodatki/strefa/), udostępnionego […]

10 lutego 2017

Pozyskiwanie informacji o nieukaraniu karami dyscyplinarnymi osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela

Od 1 stycznia 2017 r. został uruchomiony Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) prowadzony przez Ministra Edukacji Narodowej. Poniżej prezentowany jest sposób pozyskiwania informacji o nieukaraniu karami dyscyplinarnymi osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela. Więcej informacji na stronie: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/centralny-rejestr-orzeczen-dyscyplinarnych-informacja.html

18 stycznia 2017

Zgłoszenie zawieszenia nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, Organy prowadzące szkoły, W myśl zapisów art.85z ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1379 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2017 r. dyrektorzy szkół i organy prowadzące szkoły zobowiązane są do niezwłocznego przesłania informacji o zawieszeniu nauczyciela lub dyrektora […]