Kategoria: Bezpłatne szkolenia organizowane przez zewnętrzne organizacje

9 marca 2017

Laboratoria Młodzieżowe na Uniwersytecie im. Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej zaprasza młodzież z liceów i techników na popularyzujące wiedzę, interdyscyplinarne warsztaty z dziedziny biologii, chemii, ekologii, etyki, ochrony środowiska, psychologii i informatyki. Warsztaty będą odbywać się w doskonale wyposażonych laboratoriach i salach Uniwersytetu im. Kard. S. Wyszyńskiego na wydziale Filozofii Chrześcijańskiej przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, pod kierunkiem kadry naukowej Wydziału […]

17 lutego 2017

Warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego

Efektywnie i atrakcyjnie? Czy jest to możliwe w przedszkolnym i wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego? Jak uczyć języka angielskiego, żeby dzieci się nauczyły? Żeby go polubiły? Żeby chciały pilnie pracować? Żeby odniosły sukces? Jak unikać złego zachowania dzieci na lekcjach? W jaki sposób przygotować lekcję, by uniknąć monotonii? Czy można przygotować skuteczną i przyjemną lekcję nie […]

10 lutego 2017

Wykład „Najsilniejsza z armii w podziemnej Europie – Armia Krajowa”

14 lutego 2017 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” odbędzie się kolejny wykład w stałym cyklu „Historia dla każdego”, w którym historycy prezentują, w przystępnej formie, zagadnienia dotyczące dziejów Polski. Wykład dr. Tomasza Domańskiego „Najsilniejsza z armii w podziemnej Europie – Armia Krajowa” poświęcony będzie najważniejszym celom i zadaniom AK, takim jak akcja „Burza” […]

10 lutego 2017

Konkurs „Bóg, Honor i Ojczyzna” – warsztaty dla uczestników w Kielcach

 Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie (Delegatura w Kielcach) zaprasza na warsztaty przygotowujące do konkursu tematycznego „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa”. Warsztaty przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego rozpoczną się 16 lutego o godz. 10.00, przy ul. Warszawskiej 5 (parter), w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek […]

16 stycznia 2017

Bezpłatne szkolenie: Przez naukę angielskiego do zrozumienia świata! Through English to understanding of the World!

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych I Szkoleń & Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Polska Region mazowiecki i Global Issues SIG zapraszają na globalne inspiracje: Przez naukę angielskiego do zrozumienia świata! Through English to understanding of the World! Po angielsku o tym, jak uczyć o świecie, ekologii i globalnej odpowiedzialności na lekcji języka angielskiego. Szczegółowe informacje: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Przez-angielski-do-zrozumienia-swiata-Globalne-Inspiracje-dla-nauczycieli-jezyka-angielskiego

10 stycznia 2017

Szkolenie: Rekrutacja liderów regionalnych do programu RedELEProf

Cele projektu RedELEProf: Doskonalenie umiejętności dydaktycznych iberystów i stworzenie aktywnej sieci nauczycieli języka hiszpańskiego wspierającej się w działaniach edukacyjnych. Doskonalenie metod nauczania języka hiszpańskiego jako obcego. Obowiązki lidera regionalnego: udział w szkoleniach centralnych organizowanych dla liderów w centrum szkoleniowym ORE w Sulejówku pod Warszawą (2 razy w roku), wypracowanie w czasie szkoleń centralnych materiałów na […]

9 stycznia 2017

Rekrutacja na szkolenie w Stanach Zjednoczonych poświęcone edukacji na temat Zagłady

Ambasada USA oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zapraszają nauczycieli i edukatorów do ubiegania się o uczestnictwo w szkoleniu poświęconym edukacji na temat Zagłady, które odbędzie się w USA. Seminarium jest okazją do zapoznania się z metodami nauczania o Holokauście oraz wymiany doświadczeń z nauczycielami ze Stanów Zjednoczonych. Jest też okazją do wzbogacenia wiedzy dotyczącej kultury […]

27 grudnia 2016

Seminaria dla nauczycieli „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”

Szkolenie dla nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 organizowane jest we współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Ministerstwem Edukacji Narodowej (przy wsparciu organizacyjnym i informacyjnym ze strony Kuratorium Oświaty w Kielcach). Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szkolenia będą certyfikowane. Nauczyciele, którzy wezmą udział w co najmniej pięciu spotkaniach oraz przeprowadzą po […]

29 listopada 2016

Szkolenie: Jak uczyć o „Polskim Październiku 1956”. Wykorzystanie materiałów audiowizualnych i wystawy  w edukacji historycznej

Nauczanie historii współczesnej to ważny element edukacji historycznej. Pewne fakty są wciąż odkrywane i na nowo przedstawiane. Warto w tym procesie korzystać z dostępnych środków audiowizualnych. Szkolenie adresowane jest do nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz wszystkich nauczycieli przedmiotów humanistycznych zainteresowanych tematyką. Podczas szkolenia będzie ukazana geneza tworzenia się procesów społecznych i […]

4 listopada 2016

Szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic szkolnych – „Dziecko z cukrzycą w szkole”

Panie, Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, Wychowawcy świetlic szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego Serdecznie zapraszam na szkolenie! Uprzejmie informuję, że 15 listopada 2016 r. o godz. 12.00, w sali konferencyjnej nr 12 (tzw. okrąglak) Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3 odbędzie się szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic szkolnych – […]