Kategoria: Bezpłatne szkolenia organizowane przez zewnętrzne organizacje

21 kwietnia 2017

Laboratoria Młodzieżowe na Uniwersytecie im. Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej zaprasza młodzież z liceów i techników na popularyzujące wiedzę, interdyscyplinarne warsztaty z dziedziny biologii, chemii, ekologii, etyki, ochrony środowiska, psychologii i informatyki. Warsztaty będą odbywać się w doskonale wyposażonych laboratoriach i salach Uniwersytetu im. Kard. S. Wyszyńskiego na wydziale Filozofii Chrześcijańskiej przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie,… czytaj więcej

4 kwietnia 2017

Zmiana terminu! Szkolenie szkolnych pocztów sztandarowych

Uwaga! Zmiana terminu szkolenia pocztów sztandarowych. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach informuje, że nastąpiła zmiana terminu szkolenia pocztów sztandarowych z 7 kwietnia na 11 kwietnia 2017 r. Godzina rozpoczęcia szkolenia pozostaje bez zmian ­10.00. Szkolenie poprowadzi Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii. Wyposażenie pocztów: sztandar, szarfy, strój dowolny. Zgłoszenia szkół… czytaj więcej

3 kwietnia 2017

Konferencje informacyjno-szkoleniowe przygotowujące nauczycieli do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach rozpoczyna cykl konferencji informacyjno-szkoleniowych przygotowujących nauczycieli do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej. Od roku szkolnego 2017/2018 – równolegle z wprowadzaniem nowego ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych – rozpocznie się stopniowe wdrażanie… czytaj więcej

31 marca 2017

Warsztaty w ramach projektu RedELEprof

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na warsztaty w ramach projektu RedELEprof. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości nauczania języka hiszpańskiego w Polsce poprzez stworzenie spójnego systemu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języka hiszpańskiego. Wspólne działania są kontynuacją dotychczasowej długotrwałej i owocnej współpracy pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Biurem Radcy ds. Edukacji Ambasady… czytaj więcej

23 marca 2017

Szkolenie „Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole – warsztaty dla nauczycieli uczących języka polskiego jako drugiego”

Organizator: Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych/Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze Ośrodka Rozwoju Edukacji. Adresat: nauczyciele konsultanci, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni, nauczyciele języka polskiego/języków obcych.… czytaj więcej

17 lutego 2017

Warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego

Efektywnie i atrakcyjnie? Czy jest to możliwe w przedszkolnym i wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego? Jak uczyć języka angielskiego, żeby dzieci się nauczyły? Żeby go polubiły? Żeby chciały pilnie pracować? Żeby odniosły sukces? Jak unikać złego zachowania dzieci na lekcjach? W jaki sposób przygotować lekcję, by uniknąć monotonii? Czy można przygotować… czytaj więcej

10 lutego 2017

Wykład „Najsilniejsza z armii w podziemnej Europie – Armia Krajowa”

14 lutego 2017 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” odbędzie się kolejny wykład w stałym cyklu „Historia dla każdego”, w którym historycy prezentują, w przystępnej formie, zagadnienia dotyczące dziejów Polski. Wykład dr. Tomasza Domańskiego „Najsilniejsza z armii w podziemnej Europie – Armia Krajowa” poświęcony będzie najważniejszym celom i zadaniom… czytaj więcej

10 lutego 2017

Konkurs „Bóg, Honor i Ojczyzna” – warsztaty dla uczestników w Kielcach

 Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie (Delegatura w Kielcach) zaprasza na warsztaty przygotowujące do konkursu tematycznego „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa”. Warsztaty przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego rozpoczną się 16 lutego o godz. 10.00, przy ul. Warszawskiej 5 (parter),… czytaj więcej

16 stycznia 2017

Bezpłatne szkolenie: Przez naukę angielskiego do zrozumienia świata! Through English to understanding of the World!

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych I Szkoleń & Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Polska Region mazowiecki i Global Issues SIG zapraszają na globalne inspiracje: Przez naukę angielskiego do zrozumienia świata! Through English to understanding of the World! Po angielsku o tym, jak uczyć o świecie, ekologii i globalnej odpowiedzialności na lekcji… czytaj więcej

10 stycznia 2017

Szkolenie: Rekrutacja liderów regionalnych do programu RedELEProf

Cele projektu RedELEProf: Doskonalenie umiejętności dydaktycznych iberystów i stworzenie aktywnej sieci nauczycieli języka hiszpańskiego wspierającej się w działaniach edukacyjnych. Doskonalenie metod nauczania języka hiszpańskiego jako obcego. Obowiązki lidera regionalnego: udział w szkoleniach centralnych organizowanych dla liderów w centrum szkoleniowym ORE w Sulejówku pod Warszawą (2 razy w roku), wypracowanie w… czytaj więcej