Kategoria: Stypendia dla uczniów zdolnych

14 marca 2017

VI edycja programu „Mistrzowie Chemii”

„Mistrzowie CHEMII” to program skierowany do szczególnie uzdolnionych absolwentów gimnazjów, którzy wykazują zainteresowanie przedmiotami ścisłymi oraz wiążą swoją przyszłość z chemią. Celem programu jest wspieranie rozwoju naukowego młodych chemików, poprzez zapewnienie im optymalnych warunków do kształcenia. Program prowadzony jest we współpracy z dwiema szkołami: liceum i technikum, które gwarantują wysoką jakość kształcenia i umożliwiają stypendystom […]

20 lutego 2017

Siódma edycja programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpoczęła rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz online wysłany przez kandydata w terminie od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za pośrednictwem strony www.efc.edu.pl. Program stypendialny „Marzenie o Nauce” polega na finansowaniu utalentowanym uczniom nauki w […]

10 lutego 2017

Informacja o stypendiach naukowych w ramach programu „Marzenie o Nauce”

  Od 15 lutego do 31 marca 2017 roku Fundacja EFC prowadzi kolejny nabór kandydatów do tego programu. W rekrutacji mogą wziąć udział uczniowie trzecich klas gimnazjów zamieszkujący na stałe w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców. Stypendia przyznawane są kandydatom, którzy uzyskali semestralną średnią ocen co najmniej 4,5 (lub są laureatami i/lub finalistami konkursów i […]

7 grudnia 2016

Stypendyści ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2015/2016

Miło mi poinformować, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2015/2016 z województwa świętokrzyskiego zostało wyróżnionych stypendiami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 13 uczniów. Bardzo serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów. Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik Do pobrania: Lista stypendystów właściwego do spraw oświaty i wychowania za […]

18 listopada 2016

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Szanowni Państwo, Miło mi poinformować, że za wybitne osiągnięcia edukacyjne z województwa świętokrzyskiego zostało wyróżnionych stypendiami Prezesa Rady Ministrów 136 uczniów. Lista stypendystów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zostanie opublikowana w terminie późniejszym. Bardzo serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów. Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik Do pobrania: Lista stypendystów Prezesa Rady Ministrów […]

17 listopada 2016

Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów szkół zawodowych

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust 2 pkt 1 i 4 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz § 2 uchwały Nr XXVII/400/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania […]

17 listopada 2016

Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust 2 pkt 1 i 4 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz § 2 uchwały Nr XXVII/399/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania […]

13 października 2016

Program Stypendialny ŻACZEK 2016/2017

Termin składania wniosków do Programu Stypendialnego ŻACZEK na rok szkolny 2016/2017 został przedłużony do 21 października 2016 roku. Program Stypendialny Żaczek skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uczą się w Kielcach, ale pochodzą z małych miejscowości do 30 tys. mieszkańców. Ponadto kandydaci do stypendium muszą spełniać łącznie następujące warunki: pochodzą z rodzin znajdujących się […]

27 września 2016

I edycja programów stypendialnych w województwie świętokrzyskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego informuje o rozpoczęciu realizacji I edycji programów stypendialnych w województwie świętokrzyskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W imieniu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego zaprasza dyrektorów, nauczycieli i rodziców uczniów gimnazjów, liceów ogólnokształcących, zasadniczych szkół zawodowych oraz techników, jak również zainteresowanych przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego na […]