Kategoria: Stare SIO

31 marca 2017

Stare SIO. Komunikat nr 2 w sprawie zasad wykazywania wynagrodzeń nauczycieli wg stanu na dzień 31 marca 2017

Wobec licznych pytań dotyczących wykazywania wynagrodzeń nauczycieli w systemie informacji oświatowej wg stanu na 31 marca 2017 r. uprzejmie wyjaśniamy (w uzupełnieniu do poprzedniego komunikatu na ten temat): Szkoły i placówki systemu oświaty zobowiązane są do wykazania wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017… czytaj więcej

27 marca 2017

Stare SIO. Komunikat w sprawie zasad wykazywania wynagrodzeń nauczycieli wg stanu na dzień 31 marca 2017

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.2017.630) w systemie informacji oświatowej powinny być wykazane wynagrodzenia przysługujące nauczycielom zgodnie z tą… czytaj więcej

8 marca 2017

Instrukcja wprowadzania i przekazywania danych na 31 marca 2017

Do pobrania: Instrukcja merytoryczna SIO – spis na dzień 31 marca 2017 r. (PDF 857 KB) Instrukcja techniczna SIO – spis na dzień 31 marca 2017 r. (PDF 4,4 MB) Dokumentacja dostępna na tej stronie została zapisana w formacie PDF. Do przeglądania dokumentów w formacie PDF wymagany jest program Adobe Acrobat Reader,… czytaj więcej

8 marca 2017

Stare SIO. Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 31 marca 2017

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych Termin przekazania baz danych oświatowych szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie… czytaj więcej

28 listopada 2016

Weryfikacja danych SIO wg stanu na 30 września 2016 zlecona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Kierownicy jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego, w związku z weryfikacją danych otrzymanych w ramach spisu SIO na dzień 30 września 2016 r., Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca się do Państwa z prośbą o sprawdzenie budzących wątpliwości danych, dotyczących: 1. Liczby uczniów niebędących obywatelami polskim: w arkuszu [cudzoziemcy] zamieszczono szkoły… czytaj więcej

18 listopada 2016

Stare SIO. Komunikat dotyczący zaniżanych danych w SIO w zakresie deklaracji o złożeniu wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego Przypominam, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011 r. nr 139, poz. 814 z późn. zm.) są Państwo zobowiązani do przekazywania informacji w systemie informacji oświatowej w zakresie: deklaracji… czytaj więcej

21 października 2016

Stare SIO! Nagminny błąd przy wypełnianiu tabeli „U3.3. Dzieci w przedszkolach według oddziałów”

W związku z nagminnie występującym błędem przy wypełnianiu tabli U3.3 zwracam uwagę, że: w wierszu 2 ("0") należy wykazać dzieci realizujące program rocznego przygotowania przedszkolnego, w wierszu 1 (Poniżej "0") należy wykazać pozostałe dzieci uczęszczające do przedszkola, oddziału przedszkolnego czy innej formy wychowania przedszkolnego. w tej tabeli mogą wystąpić ułamkowe… czytaj więcej

11 października 2016

Stare SIO. Komunikat w sprawie uczniów kontynuujących naukę w klasie I (lub w klasie II) na wniosek rodziców

Uczniów urodzonych w roku 2009, którzy w roku szkolnym 2015/2016 uczyli się w klasie I (lub uczniów urodzonych w I połowie roku 2008 uczących się w roku szkolnym 2015/2016 w klasie II) szkoły podstawowej i którzy na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r. [1], kontynuują naukę w klasie I… czytaj więcej

6 października 2016

Stare SIO. Wyjaśnienia najczęstszych problemów związanych z działaniem programu 3.21

Założona w tym roku kontrola dotycząca oddziałów integracyjnych działała niepoprawnie, więc została wyłączona, żeby nie blokować możliwości tworzenia plików EXP. Szkoły, które mają problem z oddziałami integracyjnymi, muszą ponownie pobrać i zainstalować program SIO ze strony: https://cie.men.gov.pl/index.php/sio-programy-do-pobrania/sio-aktualna-wersja-programu.html Po zainstalowaniu i wczytaniu wcześnie przygotowanego pliku SIO, problemu z oddziałami integracyjnymi już nie powinno… czytaj więcej