Kategoria: Stare SIO

8 marca 2017

Instrukcja wprowadzania i przekazywania danych na 31 marca 2017

Do pobrania: Instrukcja merytoryczna SIO – spis na dzień 31 marca 2017 r. (PDF 857 KB) Instrukcja techniczna SIO – spis na dzień 31 marca 2017 r. (PDF 4,4 MB) Dokumentacja dostępna na tej stronie została zapisana w formacie PDF. Do przeglądania dokumentów w formacie PDF wymagany jest program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać tutaj: www.adobe.com.

8 marca 2017

Stare SIO. Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 31 marca 2017

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych Termin przekazania baz danych oświatowych szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność 5 kwietnia 2017 […]

28 listopada 2016

Weryfikacja danych SIO wg stanu na 30 września 2016 zlecona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Kierownicy jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego, w związku z weryfikacją danych otrzymanych w ramach spisu SIO na dzień 30 września 2016 r., Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca się do Państwa z prośbą o sprawdzenie budzących wątpliwości danych, dotyczących: 1. Liczby uczniów niebędących obywatelami polskim: w arkuszu [cudzoziemcy] zamieszczono szkoły i przedszkola, w których w […]

18 listopada 2016

Stare SIO. Komunikat dotyczący zaniżanych danych w SIO w zakresie deklaracji o złożeniu wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego Przypominam, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011 r. nr 139, poz. 814 z późn. zm.) są Państwo zobowiązani do przekazywania informacji w systemie informacji oświatowej w zakresie: deklaracji poszczególnych nauczycieli zatrudnionych w szkole […]

21 października 2016

Stare SIO! Nagminny błąd przy wypełnianiu tabeli „U3.3. Dzieci w przedszkolach według oddziałów”

W związku z nagminnie występującym błędem przy wypełnianiu tabli U3.3 zwracam uwagę, że: w wierszu 2 ("0") należy wykazać dzieci realizujące program rocznego przygotowania przedszkolnego, w wierszu 1 (Poniżej "0") należy wykazać pozostałe dzieci uczęszczające do przedszkola, oddziału przedszkolnego czy innej formy wychowania przedszkolnego. w tej tabeli mogą wystąpić ułamkowe wartości oddziałów, w sytuacji, gdy […]

11 października 2016

Stare SIO. Komunikat w sprawie uczniów kontynuujących naukę w klasie I (lub w klasie II) na wniosek rodziców

Uczniów urodzonych w roku 2009, którzy w roku szkolnym 2015/2016 uczyli się w klasie I (lub uczniów urodzonych w I połowie roku 2008 uczących się w roku szkolnym 2015/2016 w klasie II) szkoły podstawowej i którzy na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r. [1], kontynuują naukę w klasie I (lub w klasie II) szkoły […]

6 października 2016

Stare SIO. Wyjaśnienia najczęstszych problemów związanych z działaniem programu 3.21

Założona w tym roku kontrola dotycząca oddziałów integracyjnych działała niepoprawnie, więc została wyłączona, żeby nie blokować możliwości tworzenia plików EXP. Szkoły, które mają problem z oddziałami integracyjnymi, muszą ponownie pobrać i zainstalować program SIO ze strony: https://cie.men.gov.pl/index.php/sio-programy-do-pobrania/sio-aktualna-wersja-programu.html Po zainstalowaniu i wczytaniu wcześnie przygotowanego pliku SIO, problemu z oddziałami integracyjnymi już nie powinno być. Drugi sygnalizowany często problem […]

30 września 2016

Stare SIO. Projekt ustawy przedłużającej istnienie „starego” SIO do końca 2017 roku

Wg projektu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 istnienie „starego” SIO ma zostać przedłużone do końca 2017 roku: Art. 17. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 45, z późn. zm.) wprowadza się […]

30 września 2016

Dane „starego” SIO będą użyte do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w dniu 26 września 2016 r. został skierowany na Radę Ministrów projekt ustawy z dnia 23 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, zawierający m.in. przepisy dotyczące podziału części oświatowej subwencji […]