Kategoria: Rok Szkolnictwa Zawodowego 2014/2015

16 października 2015

Sukces starachowickiej SSE w światowym rankingu stref

Financial Times fDi's Magazine ogłosił raport Global Free Zones of the Year 2015. SSE "Starachowice", jako jedna z sześciu stref na świecie otrzymała wyróżnienie w kategorii umiejętności / szkolenia. Główną przyczyną przyznania wyróżnienia jest aktywna działalność strefy w zakresie wspierania szkolnictwa zawodowego. Uzasadnienie brzmi: Wyróżnienie dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" za utworzenie Świętokrzyskiego Klastra Edukacji […]

23 września 2015

Sprawozdanie z wojewódzkiej konferencji podsumowującej działania podjęte na terenie województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu „Rok Szkoły Zawodowców”

Z inicjatywy Pani Małgorzaty Muzoł, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w dniu 21.09.2015r. na terenie Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach odbyła się wojewódzka konferencja, której celem było podsumowanie działań Kuratorium Oświaty w Kielcach, szkół zawodowych i szeregu instytucji wspierających cele projektu ogłoszonego we wrześniu 2014r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pn. „Rok Szkoły Zawodowców” […]

31 sierpnia 2015

Formularz zgłoszeniowy do projektu „Kształcenie zawodowe dla potrzeb gospodarki”

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek kształcących zawodowo oraz Przedstawiciele organów prowadzących ww. placówki Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w okresie od października 2015 r. do marca 2017 r. realizować będzie projekt „Kształcenie zawodowe dla potrzeb gospodarki”. W ramach tego projektu zostanie opracowany model współpracy pracodawców funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych ze […]

3 lipca 2015

Diagnozowanie potencjału, planowanie i monitorowanie kariery zawodowej uczniów

Panie i Panowie Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie realizując projekt „Wyspa zawodów”, którego celem jest zwiększenie szans na prawidłowe diagnozowanie potencjału, planowanie i monitorowanie kariery zawodowej uczniów szkół ponadgimnazjalnych opracowała i udostępniła do powszechnego korzystania na stronie internetowej www.wyspazawodow.wspa.pl narzędzie diagnostyczne i materiały metodyczno-informacyjne, tzn: Kwestionariusz Zainteresowań i […]

2 lipca 2015

WAŻNE! Działania podjęte przez szkoły zawodowe w ramach akcji „Rok Szkolnictwa Zawodowego 2014/2015”

Panie i Panowie Dyrektorzy szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego . W związku z ogłoszeniem przez MEN bieżącego roku szkolnego 2014/2015 „Rokiem Szkoły Zawodowców”, na terenie województwa świętokrzyskiego realizowanego pod hasłem „Rok Szkolnictwa Zawodowego 2014/2015”, uprzejmie proszę Państwa o nadsyłanie drogą elektroniczną informacji na temat działań podjętych w Państwa szkołach w ramach ww. akcji. Informacje proszę przesyłać […]

2 lipca 2015

Konsultacje podstawy programowej kształcenia w zawodach przez pracodawców!

Panie i Panowie Dyrektorzy szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego Ministerstwo Edukacji Narodowej z dniem 01.07.2015 r. zaprasza pracodawców do wspólnego przeglądu aktualnie realizowanej podstawy programowej kształcenia w zawodach. Między innymi dzięki opiniom pracodawców ww. podstawa programowa ma szansę stać się nowoczesnym dokumentem odpowiadającym na aktualne potrzeby rynku pracy. Zwracam się zatem z uprzejmą prośbą o zachęcenie […]

25 czerwca 2015

Piękny finał „roku zawodowców”

Raper nie zawsze do końca jest raperem / Może być kucharzem lub kelnerem / Ja wybrałem kuchnię i w ogóle nie narzekam / Lecz jestem ciekawy, co dalej mnie czeka. To refren piosenki „Chcę być kucharzem, zwierzenia rapera” , którą napisał Maciej Trepka, uczeń Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie. Tekst zdobył pierwsze miejsce w krajowym […]

24 czerwca 2015

Przekazywanie do Kuratorium Oświaty w Kielcach informacji na temat realizacji wycieczek zawodoznawczych przez uczniów klas III gimnazjów

Panie i Panowie Dyrektorzy gimnazjów województwa świętokrzyskiego W nawiązaniu do treści komunikatu „Wycieczki zawodoznawcze uczniów klas III gimnazjów” zamieszczonego na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach dnia 24.03.2015r. w zakładce „Rok Szkolnictwa Zawodowego 2014/2015” – „ Rok Szkolnictwa Zawodowego–Aktualności”, bardzo proszę o przesłanie drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 06.07.2015r. wypełnionej „Karty informacyjnej wycieczki zawodoznawczej” (do […]

22 czerwca 2015

Porozumienie o współpracy w ramach „Roku szkoły zawodowców” w powiecie jędrzejowskim

Panie, Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych organy prowadzące województwa świętokrzyskiego Miło mi poinformować, że w dniu 11 czerwca 2015 r. w Jędrzejowie zostało podpisane porozumienie o współpracy na rzecz poprawy stanu i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności w zakresie ściślejszego powiązania kształcenia teoretycznego z praktyczną nauką zawodu uczniów szkół zawodowych z powiatu […]