Kategoria: Rok Szkolnictwa Zawodowego 2014/2015

16 października 2015

Sukces starachowickiej SSE w światowym rankingu stref

Financial Times fDi's Magazine ogłosił raport Global Free Zones of the Year 2015. SSE "Starachowice", jako jedna z sześciu stref na świecie otrzymała wyróżnienie w kategorii umiejętności / szkolenia. Główną przyczyną przyznania wyróżnienia jest aktywna działalność strefy w zakresie wspierania szkolnictwa zawodowego. Uzasadnienie brzmi: Wyróżnienie dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice"… czytaj więcej

23 września 2015

Sprawozdanie z wojewódzkiej konferencji podsumowującej działania podjęte na terenie województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu „Rok Szkoły Zawodowców”

Z inicjatywy Pani Małgorzaty Muzoł, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w dniu 21.09.2015r. na terenie Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach odbyła się wojewódzka konferencja, której celem było podsumowanie działań Kuratorium Oświaty w Kielcach, szkół zawodowych i szeregu instytucji wspierających cele projektu ogłoszonego we wrześniu 2014r. przez Ministerstwo Edukacji… czytaj więcej

31 sierpnia 2015

Formularz zgłoszeniowy do projektu „Kształcenie zawodowe dla potrzeb gospodarki”

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek kształcących zawodowo oraz Przedstawiciele organów prowadzących ww. placówki Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w okresie od października 2015 r. do marca 2017 r. realizować będzie projekt „Kształcenie zawodowe dla potrzeb gospodarki”. W ramach tego projektu zostanie opracowany model współpracy pracodawców funkcjonujących… czytaj więcej

3 lipca 2015

Diagnozowanie potencjału, planowanie i monitorowanie kariery zawodowej uczniów

Panie i Panowie Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie realizując projekt „Wyspa zawodów”, którego celem jest zwiększenie szans na prawidłowe diagnozowanie potencjału, planowanie i monitorowanie kariery zawodowej uczniów szkół ponadgimnazjalnych opracowała i udostępniła do powszechnego korzystania na stronie internetowej www.wyspazawodow.wspa.pl narzędzie diagnostyczne i materiały… czytaj więcej

2 lipca 2015

WAŻNE! Działania podjęte przez szkoły zawodowe w ramach akcji „Rok Szkolnictwa Zawodowego 2014/2015”

Panie i Panowie Dyrektorzy szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego . W związku z ogłoszeniem przez MEN bieżącego roku szkolnego 2014/2015 „Rokiem Szkoły Zawodowców”, na terenie województwa świętokrzyskiego realizowanego pod hasłem „Rok Szkolnictwa Zawodowego 2014/2015”, uprzejmie proszę Państwa o nadsyłanie drogą elektroniczną informacji na temat działań podjętych w Państwa szkołach w ramach… czytaj więcej

2 lipca 2015

Konsultacje podstawy programowej kształcenia w zawodach przez pracodawców!

Panie i Panowie Dyrektorzy szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego Ministerstwo Edukacji Narodowej z dniem 01.07.2015 r. zaprasza pracodawców do wspólnego przeglądu aktualnie realizowanej podstawy programowej kształcenia w zawodach. Między innymi dzięki opiniom pracodawców ww. podstawa programowa ma szansę stać się nowoczesnym dokumentem odpowiadającym na aktualne potrzeby rynku pracy. Zwracam się zatem… czytaj więcej

24 czerwca 2015

Przekazywanie do Kuratorium Oświaty w Kielcach informacji na temat realizacji wycieczek zawodoznawczych przez uczniów klas III gimnazjów

Panie i Panowie Dyrektorzy gimnazjów województwa świętokrzyskiego W nawiązaniu do treści komunikatu „Wycieczki zawodoznawcze uczniów klas III gimnazjów” zamieszczonego na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach dnia 24.03.2015r. w zakładce „Rok Szkolnictwa Zawodowego 2014/2015” – „ Rok Szkolnictwa Zawodowego–Aktualności”, bardzo proszę o przesłanie drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 06.07.2015r. wypełnionej… czytaj więcej

22 czerwca 2015

Porozumienie o współpracy w ramach „Roku szkoły zawodowców” w powiecie jędrzejowskim

Panie, Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych organy prowadzące województwa świętokrzyskiego Miło mi poinformować, że w dniu 11 czerwca 2015 r. w Jędrzejowie zostało podpisane porozumienie o współpracy na rzecz poprawy stanu i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności w zakresie ściślejszego powiązania kształcenia teoretycznego z praktyczną nauką zawodu… czytaj więcej