Kategoria: Rekrutacja do szkół

14 marca 2017

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018

Wyciąg z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018: do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I […]

27 lipca 2016

Uzupełniana na bieżąco informacja o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnej po przeprowadzeniu rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego Na podstawie par. 13 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942 ze zm.) w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania […]

16 czerwca 2016

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wpisu na świadectwie ukończenia szkoły zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych województwa świętokrzyskiego Szanowni Państwo, Świętokrzyski Kurator Oświaty na podstawie art. 20m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) został zobowiązany, do końca lutego tego roku, do podania do publicznej wiadomości wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych […]