Kategoria: Rekrutacja do szkół

31 marca 2017

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 oraz w latach następnych

Załączniki Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 oraz w latach następnych Data: 2017-03-31, rozmiar: 39 KB

31 marca 2017

Zarządzenie nr 48/2017 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy- Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych

Załączniki Załącznik nr 2 do zarządzenia Data: 2017-03-31, rozmiar: 18 KB Załącznik nr 3 do zarządzenia Data: 2017-03-31, rozmiar: 17 KB Załącznik nr 4 do zarządzenia Data: 2017-03-31, rozmiar: 16 KB Załącznik nr 1 do zarządzenia Data: 2017-03-31, rozmiar: 20 KB Zarządzenie nr 48/2017 Data: 2017-03-31, rozmiar: 827 KB Pobierz… czytaj więcej

14 marca 2017

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018

Wyciąg z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018: do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form… czytaj więcej

27 lipca 2016

Uzupełniana na bieżąco informacja o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnej po przeprowadzeniu rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego Na podstawie par. 13 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942 ze zm.) w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego… czytaj więcej

16 czerwca 2016

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wpisu na świadectwie ukończenia szkoły zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych województwa świętokrzyskiego Szanowni Państwo, Świętokrzyski Kurator Oświaty na podstawie art. 20m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) został zobowiązany, do końca lutego tego roku, do podania do publicznej wiadomości wykazu zawodów… czytaj więcej