Kategoria: Prawa rodziców i dzieci

31 stycznia 2008

IV sesja Świętokrzyskiej Rady Dzieci i Młodzieży przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty

W dniu 23 stycznia 2008 roku odbyła się IV sesja Świętokrzyskiej Rady Dzieci i Młodzieży przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. Debata z udziałem przedstawicieli samorządu uczniowskich z terenu województwa świętokrzyskiego oraz ich opiekunów poświęcona była samorządności uczniowskiej, podniesienia jej rangi i większej skuteczności. W czasie spotkania Świętokrzyski Kurator Oświaty Janusz Skibiński wręczył nagrody w Konkursie na […]

30 listopada 2007

III sesja Świętokrzyskiej Rady Dzieci i Młodzieży przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty – podsumowanie

W dniu 23 listopada 2007 r. w budynku Urzędu Wojewódzkiego odbyła się III sesja Świętokrzyskiej Rady Dzieci i Młodzieży działającej przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. Głównym tematem debaty było omówienie działań aktywizujących pracę samorządów uczniowskich. Podczas dyskusji wskazywano na rangę samorządu, jego uprawnienia, obowiązki i zadania. Rada opracowała ankietę na temat działalności samorządu, która zostanie skierowana […]

11 października 2007

Konkurs na Logo Świętokrzyskiej Rady Dzieci i Młodzieży przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty

Świętokrzyska Rada Dzieci i Młodzieży przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty serdecznie zaprasza Samorządy Uczniowskie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z naszego województwa do udziału w konkursie na Logo Świętokrzyskiej Rady Dzieci i Młodzieży przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty odbywający się pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka Rzeczpospolitej Polskiej i Posła do Parlamentu Europejskiego Leopolda Rutowicza.

23 marca 2007

Zaproszenie na II Sesję Świętokrzyskiej Rady Dzieci i Młodzieży

Kuratorium Oświaty w Kielcach zaprasza członków Świętokrzyskiej Rady Dzieci i Młodzieży na II Sesję, która odbędzie się dnia 30 marca 2007 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Planowany porządek obrad godz. 9.00–10.45 – cześć organizacyjna: przyjęcie protokołu z I sesji, przyjęcie regulaminu Rady, ustalenie komisji problemowych, wybór przewodniczących. komisji, wybór komisji uchwał […]

23 marca 2007

Rządowy program poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkołach”

Do pobrania: Uchwała Nr 28/2007 Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” Załącznik do Uchwały Nr 28/2007 Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007

9 października 2006

Powołana Rada Dzieci i Młodzieży

Kuratorium Oświaty w Kielcach informuje, że Minister Edukacji Narodowej Zarządzeniem Nr 28 z dnia 29 września 2006 roku powołał Radę Dzieci i Młodzieży. Nasze województwo reprezentują: Patrycja Oleksza – Gimnazjum nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim Robert Lasek – II Liceum Ogólnokształcące w Kielcach Paulina Bazanek- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie Do pobrania: zarządzenie […]