Kategoria: Prawa rodziców i dzieci

4 listopada 2016

Podsumowanie konferencji dla przedstawicieli rad rodziców

W dniu 28 października 2016 r. Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z Fundacją „Rodzice Szkole” zorganizowało konferencję dla przedstawicieli rad rodziców. Jej celem było upowszechnienie wiedzy dotyczącej różnych obszarów działalności rad rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich rolę przy tworzeniu i realizacji programów wychowawczych szkół, a także zachęcenie środowiska rad rodziców do konsolidacji […]

1 lipca 2016

Rzecznik Praw Dziecka o prawie rodziców do uczestniczenia w procesie edukacji dziecka 

Do Rzecznika Praw Dziecka wpływają skargi od rodziców, którym – najczęściej na prośbę drugiego rodzica – placówki oświatowe odmówiły udzielenia informacji o dziecku, np. o jego postępach w nauce i zachowaniu, udziału w wywiadówkach czy uroczystościach okolicznościowych, powołując się na fakt niesprawowania przez tego rodzica bezpośredniej opieki nad dzieckiem. Rzecznika Praw Dziecka uważa, że takie […]

22 czerwca 2016

List Rzecznika Praw Dziecka do uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/2016 

Drogie Uczenice, Drodzy Uczniowie,  już za kilka chwil opustoszeją mury Waszych szkół i pełni nowej wiedzy oraz doświadczeń rozpoczniecie upragnione wakacje.  Lato wyzwala wiele radości i energii. To okres, w którym Wasze prawo do wypoczynku i czasu wolnego, gwarantowane przez Konwencję o prawach dziecka, jest realizowane w sposób szczególny. Spędzacie więcej niż zazwyczaj czasu poza […]

8 września 2015

Szkolne opłaty – rodzicu, to musisz wiedzieć!

Ubezpieczenie wypadkowe NNW nie jest obowiązkowe. Szkoły nie mogą też pobierać opłat za m.in. korzystanie z e-dziennika. Wszelkie opłaty w szkole publicznej są dobrowolne – warto o tym pamiętać w pierwszych dniach nowego roku szkolnego. Sprawdź za co nie musisz płacić: W SZKOLE: E-dzienniki: szkoły nie mogą pobierać opłat od rodziców za korzystanie z dziennika […]

31 sierpnia 2015

Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016 – zanim pójdziemy do szkoły

Uczeń najmłodszy Pięciolatki w przedszkolach będą uczyć się obowiązkowo i za darmo języka obcego. Uczniowie klasy I i II szkoły podstawowej otrzymają bezpłatnie podręcznik „Nasz elementarz” (klasa I) i „Nasza szkoła” (klasa II), podręcznik lub inny materiał edukacyjny do języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej. Od 1 września 2015 r. dziecko 4-letnie, […]

6 maja 2014

Stanowisko Ministra Sprawiedliwości dotyczące prawa rodziców do uzyskiwania informacji o dzieciach w szkole i przedszkolu

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i przedszkoli w województwie świętokrzyskim Uprzejmie proszę o zapoznanie się i stosowne wykorzystanie informacji zawartych w piśmie Pani Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania skierowanym do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praw rodziców do uzyskiwania informacji o dzieciach w szkole i przedszkolu. Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł

26 sierpnia 2009

List Rzecznika Praw Dziecka do uczniów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Uprzejmie informuję, iż Rzecznik Praw Dziecka wystosował list z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010. Zwrócił się też z prośbą o odczytanie go podczas uroczystości związanych z z rozpoczęciem roku szkolnego. Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł

6 stycznia 2009

Koniec kadencji Rady Dzieci i Młodzieży

W dniu 19 grudnia 2008r zakończyła się dwuletnia kadencja Rady Dzieci i Młodzieży działającej przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. Rada rozpoczęła działalność w dniu 6 II 2007 r. W czasie kadencji odbyła 4 sesje programowe w tym debatę na temat programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”. W zakresie działalności samorządów uczniowskich w placówkach oświatowych Rada […]