Kategoria: Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

21 listopada 2016

Zaproszenie na naradę szkoleniową dyrektorów publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

Panie, Panowie Dyrektorzy Publicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w województwie świętokrzyskim Zapraszam serdecznie na naradę szkoleniową dyrektorów publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, podczas której omówione zostaną sprawy wydawania orzeczeń przez zespoły orzekające i ich zgodności z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Spotkanie odbędzie się w dniu 2 grudnia 2016 r. w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych… czytaj więcej

20 maja 2015

Narzędzia diagnostyczne do wykorzystania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Informacje przekazane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE): Do diagnozy ucznia zdolnego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych mogą zostać wykorzystane następujące bezpłatne narzędzia opracowane przez ORE w ramach projektu pn.: „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym": Test Uzdolnień Wielorakich dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej do zastosowania przez nauczycieli szkół… czytaj więcej

26 listopada 2013

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

Poniższy wykaz jest generowany z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), który jest nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zmiany w RSPO mogą być dokonywane jedynie przez właściwe terenowo jednostki samorządu terytorialnego.  Wykaz jest ułożony alfabetycznie wg nazwy jednostki. Proszę kliknąć poniższy przycisk, aby zobaczyć wykaz:

4 czerwca 2009

Ogólnopolskie badania ankietowe na temat zasobów poradni psychologiczno-pedagogicznych

Dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Uprzejmie informujemy, że w dniach 04–22.06.2009 r. Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych we współpracy z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzi ogólnopolskie badania ankietowe na temat zasobów poradni psychologiczno-pedagogicznych. Ankiety zostaną wysłane przez CMPPP do poradni psychologiczno-pedagogicznych drogą e-mailową. Wypełnioną ankietę prosimy przesłać do dnia 22 czerwca 2009 r.… czytaj więcej

2 września 2004

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży (wyjaśnienia)

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom i młodzieży świadczą poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły i placówki w oparciu m.in. o następujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11 poz.114) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej… czytaj więcej

9 lutego 2004

Materiały pomocniczne z zakresu edukacji profilaktycznej

Szkolna Interwencja Profilaktyczna Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją Standardy jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych Szkolny Program Profilaktyki – edukacja prozdrowotna Szkolny Program Profilaktyki