Kategoria: Darmowe podręczniki

30 czerwca 2016

PILNE! Do 4 lipca! Możliwość składania zamówień na podręczniki do klasy TRZECIEJ szkoły podstawowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej w „Strefie dla zalogowanych” udostępniło 20 czerwca 2016 możliwość złożenia zamówienia na podręcznik standardowy zapewniany przez MEN na rok szkolny 2016/2017: do klasy III szkoły podstawowej część I. Część 1 podręcznika składa się z 3 książek (edukacja zintegrowana A, edukacja zintegrowana B, […]

23 czerwca 2016

Darmowe podręczniki – zasady płatności za uszkodzenia, zniszczenia lub przypadki niezwrócenia podręczników

Szanowni Dyrektorzy szkół podstawowych oraz gimnazjów, Szanowni Rodzice, Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina Państwu zasady płatności za podręczniki zapewnione przez MEN oraz za podręczniki pochodzące z dotacji celowej. 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klasy I i II zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu: kwoty 4,34 zł […]

21 czerwca 2016

Do 24 czerwca! Możliwość składania zamówień uzupełniających na podręczniki ZAADAPTOWANE

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło możliwość składania przez szkoły – za pośrednictwem „Strefy dla Zalogowanych” – zamówień uzupełniających na adaptacje podręczników dla klas drugich oraz klas trzecich z przeznaczeniem dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Możliwość składania zamówień na adaptacje dostępna jest: do dnia 24 czerwca 2016 do godz. […]

20 czerwca 2016

Pilne! Ankieta on-line o niewykorzystywanych adaptacjach podręczników do klasy pierwszej „Nasz elementarz” i do klasy drugiej „Nasza szkoła”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego W związku z uruchomieniem przez Ośrodek Rozwoju Edukacji systemu „Kiermasz podręczników” umożliwiającego przekazywanie pomiędzy szkołami podstawowymi adaptacji podręczników „Nasz elementarz” oraz „Nasza szkoła” Ministerstwo Edukacji Narodowej za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Kielcach prosi o niezwłoczne wypełnienie poniższej ankiety on-line dotyczącej liczby niewykorzystywanych w następnym roku szkolnym 2016/2017 zaadaptowanych […]

17 marca 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Rozporządzenie (Dz.U. z 2016, poz. 339) Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Załącznik nr 1 wersja edytowalna Załącznik nr 2 wersja edytowalna Załącznik nr 3 wersja edytowalna Załącznik nr 4 wersja edytowalna Załącznik nr […]

26 września 2015

Dofinansowanie podręczników dla uczniów niewidomych i/lub słabowidzących

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół oraz placówek województwa świętokrzyskiego W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej znak: DZSE-WSPE.262.5.2015.AP z dnia 15 września 2015 r. dotyczącym dodatkowego dofinansowania w roku szkolnym 2015/2016 zakupu i/lub wydruku podręczników i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych oraz dla uczniów słabowidzących informuję, że zapewniono możliwość uzyskania dotacji na realizację tego zadania w […]

1 września 2015

Darmowe podręczniki – pytania i odpowiedzi

Który wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego obejmuje podręczniki dostosowane do wymogu wieloletniego użytkowania? Decydując się na wybór podręczników na rok szkolny 2015/2016 do klasy I, II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum nauczyciele powinni korzystać z wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego, dostosowanych do wieloletniego użytku (wykaz ten znajduje się […]

29 sierpnia 2015

Poznaj świat Zgrzyciaków! E-podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej

Profesor Zgrzyt oraz Julka, Kuba, Anima, Figo i Eron to bohaterowie e-podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej. Zapraszamy wszystkich do świata Zgrzyciaków, gdzie poznacie bohaterów, którzy będą towarzyszyć uczniom w nauce przez cały rok szkolny. Bohaterowie e-podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej – Julka i Kuba, Anima, Figo i Eron będą każdego dnia walczyć z wynalazkami Profesora Zgrzyta, który […]

8 grudnia 2014

Nowe SIO! Pomoc techniczna „Strefa dla zalogowanych”

CIE informuje, że pomoc techniczna w zakresie korzystania z aplikacji zamieszczonych w „Strefie dla zalogowanych", w tym zgłoszenia dotyczące: składania zamówień na podręczniki i ich odbioru, ankiet, raportów, są przyjmowane: pod numerem telefonu (22) 116-51-00 lub drogą elektroniczną poprzez wysłanie e-maila na adres: strefa@cie.men.gov.pl (z uwzględnieniem nr REGON placówki i problemu w temacie maila). Infolinia […]