Kategoria: Pilotaż programowania

3 października 2016

Szkolenie online z programowania dla nauczycieli.

Szanowni Państwo, Kuratorium Oświaty w Szczecinie we współpracy z Centrum Danych Asseco Data Systems zaprasza nauczycieli informatyki klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w webinarium poświęconemu programowaniu przy użyciu platformy UniCloud. Zajęcia online odbędą się 6 października o godzinie 14:00 przewidywany czas trwania wynosi godzinę. W zakresie spotkania przewidziane jest poznanie platformy UniCloud jako narzędzia do nauki programowania podczas zajęć z […]

30 września 2016

Konkurs dotyczący nauki programowania dla nauczycieli szkół podstawowych

W dniach 29 sierpnia – 30 listopada 2016 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Ze środków unijnych przeznaczono na konkurs 124 211 127,00 zł. Celem projektów jest rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania programowania. Umożliwi to nauczycielom prowadzenie […]

29 września 2016

Powstała cyfrowa mapa szkół z dostępem do Internetu

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało cyfrową mapę zawierającą informację, w jaki sposób placówki oświatowe w Polsce korzystają z dostępu do szerokopasmowego Internetu. Przygotowane narzędzie powstało w ramach przygotowań do drugiego konkursu z osi 1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach tego narzędzia dokonana została geolokalizacja poszczególnych placówek oświatowych na terenie Polski. Dane te zostały ponadto uzupełnione informacjami […]

28 września 2016

Programowanie i eTwinning

Jak nauka programowania wpłynie na uczniów, nauczycieli, w efekcie na szkoły? Jakie korzyści dla uczestników przewiduje pilotaż? Jak w pilotaż programowania wpisuje się program eTwinning? Na te i inne pytania odpowiada Rafał Lew-Starowicz, zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji w MEN. Rafał Lew-Starowicz – programowanie i eTwinning

28 września 2016

Wystartował portal programowanie.men.gov.pl

Uruchomiliśmy portal www.programowanie.men.gov.pl. To właśnie tam będziemy zamieszczać aktualne informacje i materiały edukacyjne poświęcone nauce programowania. Nowy portal umożliwia między innymi dzielenie się doświadczeniami oraz materiałami opartymi na wolnej i darmowej licencji. Znajduje się tam również forum dyskusyjne dla nauczycieli biorących udział w pilotażu. Jednocześnie zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół publicznych do udziału w pilotażowym […]