Kategoria: BIP: Organy, zadania i kompetencje

20 marca 2016

Organ Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz jego zadania i kompetencje

Organem zespolonej administracji rządowej w Kuratorium Oświaty w Kielcach jest Świętokrzyski Kurator Oświaty, który w imieniu wojewody, wykonuje zadania i posiada kompetencje w zakresie oświaty określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) i przepisach… czytaj więcej