Kategoria: Nadzór pedagogiczny (komunikaty)

3 grudnia 2018

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach

Konieczność uwzględnienia w planie zajęć dydaktyczno‐​​wychowawczych równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, obowiązek zasięgnięcia opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego przez dyrektora szkoły lub placówki w sprawie długości przerw międzylekcyjnych, a także określenie obowiązku dyrektora szkoły lub placówki w zakresie zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych… czytaj więcej

28 listopada 2018

Podsumowanie drugiego spotkania III cyklu szkoleń dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego

Miło nam poinformować, że w dniu 22 listopada 2018 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyło się drugie spotkanie szkoleniowe dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego. Organizatorem szkoleń jest Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pan Kazimierz Mądzik. W spotkaniu wziął udział Pan Zbigniew Wojciechowski –… czytaj więcej

27 listopada 2018

III Szkolenie dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek województwa świętokrzyskiego

Panie/​​Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim, Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w kolejnym szkoleniu dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego. Tym razem szkolenie odbędzie się w Ostrowcu Świętokrzyskim pod hasłem „Na skrzydłach rozumu i wiary – neurodydaktyka i duchowość w wychowywaniu nowego… czytaj więcej

29 października 2018

Zaproszenie na konferencję dla dyrektorów tzw. „małych szkół”

Szanowni Państwo, Panie, Panowie Dyrektorzy tzw. małych szkół W ramach wspomagania dyrektorów tzw. małych szkół z terenu województwa świętokrzyskiego serdecznie zapraszam na konferencję, która odbędzie się 15 listopada 2018 r. o godzinie 11.00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Modliborzycach, Modliborzyce 93, 27–552 Baćkowice. Do udziału w konferencji zachęcam dyrektorów „małych szkół” prowadzonych… czytaj więcej

26 października 2018

II Szkolenie dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek województwa świętokrzyskiego

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim, którzy po raz pierwszy objęli stanowisko dyrektora Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w drugim szkoleniu dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego. Spotkanie odbędzie się 22 listopada 2018 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, ul.… czytaj więcej

25 października 2018

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dotyczący organizacji różnego rodzaju imprez i wydarzeń na terenie szkoły

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych W związku z docierającymi do Kuratorium Oświaty w Kielcach informacjami o próbach organizacji różnego rodzaju imprez i wydarzeń na terenie placówki, przypominam, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe w szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem… czytaj więcej

17 października 2018

Komunikat w sprawie zakazu prowadzenia działalności politycznej w szkołach i placówkach

Szanowni Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w związku z docierającymi do Kuratorium Oświaty w Kielcach informacjami o próbach wykorzystywania społeczności szkolnej do działań o charakterze politycznym przypominam Państwu, że szkoła powinna być miejscem apolitycznym. Zgodnie z art. 108 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy… czytaj więcej

12 października 2018

Zarządzenie nr 462/​2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół

Zarządzenie nr 462/​​2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół

12 października 2018

Zarządzenie nr 463/​2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli

Zarządzenie nr 463/​​2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli

8 października 2018

Informacja MEN w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną[1] lub wypoczynek za granicą[2] (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną). Umowa ubezpieczenia od następstw… czytaj więcej

13 września 2018

ZMIANA MIEJSCA XI edycji przedsięwzięcia profilaktyczno‐​edukacyjnego „Kochane Pierwszaki”

Panie/​​Panowie Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie Dyrektorzy szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego Informuję Państwa, że w związku z problemami organizacyjnymi związanymi z dużą liczbą zgłoszonych dzieci, biorąc pod uwagę ich bezpieczeństwo, zmieniono miejsce uroczystości. Uroczystość odbędzie się 18 września 2018 r. w Hali Legionów, która wchodzi w skład Zespołu Obiektów Sportowych, ul. Leszka… czytaj więcej

11 września 2018

Szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek województwa świętokrzyskiego 2018/​2019

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim, którzy po raz pierwszy objęli stanowisko dyrektora Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w pierwszym szkoleniu dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego. Spotkanie odbędzie się 20 września 2018 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół… czytaj więcej

5 września 2018

Wnioski do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD)

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że nie należy przesyłać wniosku do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) bez uprzedniego dopełnienia ustawowych procedur, obowiązkiem dyrektora szkoły/​​placówki jest sprawdzenie za pomocą wyszukiwarki na stronie strefasio​.men​.gov​.pl w zakładce „Strefa dla zalogowanych” dyrektorów szkół (wyłącznie na login i hasło dyrektora szkoły/​​placówki) numeru PESEL nauczyciela. Jeśli numer… czytaj więcej

30 sierpnia 2018

Poradnik „Rady rodziców – kompetencje i zasady działania”

Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami tworzą środowisko szkolne, działające na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. Dla każdego z wymienionych wyżej podmiotów ustawodawca przewidział możliwości zrzeszania się i wypowiadania w sprawach szkoły. Jednym z tych podmiotów jest rada rodziców, której status wpisuje w strukturę organów szkoły. Szkoła… czytaj więcej

29 sierpnia 2018

Materiały z narad inaugurujących nowy rok szkolny 2018/​2019

Załączniki Kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły Data: 2018‐​​08‐​​29, rozmiar: 1 MB Ustawa Karta Nauczyciela Data: 2018‐​​08‐​​29, rozmiar: 253 KB Prezentacja Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji Data: 2018‐​​08‐​​29, rozmiar: 1 MB Prezentacja Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Data: 2018‐​​08‐​​29, rozmiar: 2 MB Prezentacja Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty… czytaj więcej

24 sierpnia 2018

Ochrona danych osobowych w szkole – poradnik UODO i MEN

W piątek, 24 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Minister Edukacji Narodowej i Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edytą Bielak‐​​Jomaa zaprezentowała poradnik dotyczący ochrony danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował… czytaj więcej

24 sierpnia 2018

Informacja dotycząca Narady inaugurującej nowy rok szkolny 2018/​2019 w dniu 27.08. 2018 r. – Targi Kielce

Szanowni Państwo Informuję, że wjazd na parking Targów Kielce dla uczestników Narady inaugurującej nowy rok szkolny 2018/​​2019 będzie się odbywał przez bramę nr 6 od ul. Kongresowej  na hasło: Spotkanie Dyrektorów Przy bramie nr 6 pracownicy ochrony będą informowali Uczestników spotkania o kierunku jazdy i miejscach parkingowych Wejście do Centrum Kongresowego nr 5 Miejsce narady: Sala kongresowa OMEGA W załączeniu… czytaj więcej

24 sierpnia 2018

Zasady informowania kuratora oświaty o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego informujemy, że na naszej stronie internetowej została udostępniona baza ofert pracy dla nauczycieli. Przepis art. 224. ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 Nr 60) zobowiązuje… czytaj więcej

24 sierpnia 2018

Zasady wyrażania zgody na zatrudnienie w szkołach oraz placówkach oświatowych nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji oraz osób niebędących nauczycielami

Załączniki Zasady wyrażania zgody na zatrudnienie w szkołach oraz placówkach oświatowych nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji oraz osób niebędących nauczycielami Data: 2018‐​​08‐​​24, rozmiar: 128 KB Załącznik nr 1 wzór wniosku – zgoda na zatrudnienie (PDF) Data: 2018‐​​08‐​​24, rozmiar: 99 KB Załącznik nr 1 wzór wniosku – zgoda na zatrudnienie (DOC) Data:… czytaj więcej

22 sierpnia 2018

Opiniowanie zmian do zatwierdzonych arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin oraz osoby prowadzące publiczne szkoły i przedszkola w województwie świętokrzyskim W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego na rok szkolny 2018/​​2019 arkusza organizacji szkoły lub przedszkola do dnia 30 września 2018 r.organ prowadzący szkołę lub przedszkole przed zatwierdzeniem zmian do arkusza jest… czytaj więcej