Kategoria: Nadzór pedagogiczny (komunikaty)

15 września 2017

Komunikat w sprawie działalności politycznej w szkołach i placówkach

Szanowni Państwo Dyrektorzy, W związku z docierającymi do Kuratorium informacjami o próbach wykorzystywania społeczności szkolnej do działań o charakterze politycznym przez różne partie i organizacje polityczne, pragnę przypomnieć Państwu, że szkoła powinna być miejscem apolitycznym. Przypominam, że zgodnie z art.  86. Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.… czytaj więcej

9 września 2017

Komunikat Policji w sprawie ubiegania się o kartę rowerową

W związku z wątpliwościami oraz pytaniami dotyczącymi sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową, Komenda Wojewódzka Policji przypomina Dyrektorom Szkół z woj. świętokrzyskiego o obowiązującym akcie prawnym tj. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, która weszła w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.… czytaj więcej

8 września 2017

Komunikat w sprawie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami w sprawie realizacji obowiązkowych zajęć  wychowania fizycznego dotyczących form ich realizacji wyjaśniam: Podstawą prawną regulującą możliwości organizacji zajęć wychowania fizycznego w szkołach jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U. z… czytaj więcej

8 września 2017

Informatory CKE o egzaminach: ósmoklasisty i potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła informatory o egzaminach: ósmoklasisty i potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Informatory są do pobrania na stronie CKE:  https://www.cke.edu.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/ https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/ Informator o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019, zawiera zasady przeprowadzania i przystępowania do egzaminu. Informator dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od roku 2018, składa się z… czytaj więcej

1 września 2017

Wykaz nowych rozporządzeń z zakresu prawa oświatowego obowiązujących od 1 września 2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego oraz osoby prowadzące publiczne szkoły i przedszkola województwa świętokrzyskiego, W ostatnich dniach sierpnia zostało opublikowanych szereg nowych aktów prawnych Ministra Edukacji Narodowej, które zaczęły obowiązywać 1 września 2017 r. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z ich treścią ze względu na charakter… czytaj więcej

31 sierpnia 2017

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zamiast Agencji Rynku Rolnego (ARR) i Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR)

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), które od 1 września 2017 roku przestaną istnieć na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. 2017 poz. 623). Wprowadzenie zmian ma na… czytaj więcej

30 sierpnia 2017

Opiniowanie zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji pracy publicznej szkoły oraz publicznego przedszkola

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, oraz osoby prowadzące publiczne szkoły i przedszkola województwa świętokrzyskiego Działając na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 10b  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz art. 51 ust.… czytaj więcej

30 sierpnia 2017

Materiały ze spotkań z dyrektorami szkół i placówek inaugurujących rok szkolny 2017/2018

Załączniki Prezentacja4 Data: 2017-08-30, rozmiar: 1 MB Prezentacja3 Data: 2017-08-30, rozmiar: 2 MB Prezentacja2 Data: 2017-08-30, rozmiar: 1 MB Prezentacja1 Data: 2017-08-30, rozmiar: 959 KB Nauczanie dwujęzyczne SCDN Data: 2017-08-30, rozmiar: 568 KB Pobierz wszystkie pliki

23 sierpnia 2017

Apel Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o pomoc ofiarom nawałnicy burzowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa świętokrzyskiego W związku z tragicznymi skutkami nawałnicy burzowej, która dotknęła nasz kraj, zwracam się z prośbą do społeczności szkolnych o solidarność z poszkodowanymi. Pomoc można okazać za pośrednictwem np. PCK, Caritas lub kontaktując się bezpośrednio z poszkodowanymi gminami. PCK zorganizował akcję #PoBurzy, w… czytaj więcej

18 sierpnia 2017

Komunikat w sprawie dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Rodzice Dzieci i Uczniów szkół i placówek w województwie świętokrzyskim w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym przypominam, iż w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej. Umowa ubezpieczenia jest więc dobrowolną umową zawieraną wyłącznie  z woli… czytaj więcej

3 sierpnia 2017

Narady inaugurujące nowy rok szkolny 2017/2018

Panie, Panowie Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Organy prowadzące szkoły i placówki niepubliczne, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Przedstawiciele związków zawodowych w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w naradach inaugurujących nowy rok szkolny 2017/2018, podczas których zostaną przedstawione: sprawozdanie i wnioski… czytaj więcej

12 czerwca 2017

Informacja na temat zakazu oferowania i obiecywania szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele szkół oraz placówek w województwie świętokrzyskim Ze względu na fakt, iż obecnie szkoły są na etapie wybierania podręczników na nowy rok szkolny, przypominam, że zgodnie z art. 22aa ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wprowadzonym art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie… czytaj więcej

8 czerwca 2017

Komunikat MEN dla dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca się z prośbą o przekazywanie informacji na temat problemów związanych z funkcjonowaniem młodzieżowych ośrodków wychowawczych, które wymagają interwencji ustawodawcy w zakresie wykonywania środka wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postepowaniu w sprawach nieletnich. Problemy należy… czytaj więcej

7 czerwca 2017

Zasady informowania kuratora oświaty o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego informujemy, że na naszej stronie internetowej została udostępniona baza ofert pracy dla nauczycieli. Przepis art. 224. ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 Nr 60) zobowiązuje… czytaj więcej

19 maja 2017

Działania profilaktyczne przeciwko handlowi ludźmi

Panie i Panowie Marszałek, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy szkół i placówek w województwie świętokrzyskim, Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 17 sierpnia 2016 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi (dalej KPD) na lata 2016-2018, w ramach którego przewidziano szereg przedsięwzięć prewencyjnych, szkoleniowych, dotyczących wsparcia… czytaj więcej

19 maja 2017

Uwagi Stowarzyszenia „Bezpieczny Autobus” dotyczące organizowania dowozu dzieci do przedszkoli i szkół

Panie, Panowie Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy szkół w województwie świętokrzyskim Mając na względzie obowiązki gminy wynikające z: 14a ust. 3 i 4 oraz z art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),… czytaj więcej

10 maja 2017

Procedura rozpatrywania wniosków dyrektorów szkół oraz placówek o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji bądź osób niebędących nauczycielami – rok szkolny 2017/2018

Załączniki Procedura rozpatrywania wniosków dyrektorów szkół oraz placówek o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji bądź osób niebędących nauczycielami – rok szkolny 2017/2018. Data: 2017-05-10, rozmiar: 122 KB

27 kwietnia 2017

Komunikat w sprawie przestrzegania praw pacjenta podczas przeprowadzania badań lekarskich uczniów na terenie szkół/placówek oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi nieprzestrzegania praw pacjenta zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na sposób przeprowadzania badań lekarskich. Proszę  o zapoznanie się z informacją Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie przestrzegania praw pacjenta/ucznia w trakcie badań lekarskich na… czytaj więcej

21 kwietnia 2017

Poradnik „Biało-Czerwona” czyli jak czcić barwy narodowe – wydanie rozszerzone

90 lat temu minister spraw wewnętrznych Sławoj Składkowski wydał okólnik, w którym ogłoszono pieśń „Jeszcze Polska nie zginęła” z 1797 r. hymnem Polski. Z tej okazji podczas uroczystości w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, minister Mariusz Błaszczak przekazał wydaną przez MSWiA publikację pt. „Biało-Czerwona” wojewodom, samorządowcom, komendantom służb podległych… czytaj więcej