Kategoria: Szkoła podstawowa

17 lutego 2017

Dobre praktyki w 2017 – szkoły podstawowe

Załącz­ni­ki Dobra prak­ty­ka – Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 9 im. Zie­mi Kie­lec­kiej w Sta­ra­cho­wi­ca­ch Data: 2017-02-17, roz­miar: 396 KB Dobra prak­ty­ka – Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Józe­fa Pił­sud­skie­go w Opa­tow­cu Data: 2017-02-17, roz­miar: 737 KB Dobra prak­ty­ka – Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Wilcz­ko­wi­ca­ch Data: 2017-01-20, roz­miar: 532 KB Dobra prak­ty­ka – Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pod­choj­na­ch Data: 2017-01-20, roz­miar: 2 MB Dobra prak­ty­ka […]

23 grudnia 2016

Dobre praktyki w 2016 – szkoły podstawowe – część 2

Do pobra­nia: Dobra prak­ty­ka 1 – Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Rogo­wi­ca­ch (22.09.2016 – 3,74MB) Dobra prak­ty­ka 2 – Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Rogo­wi­ca­ch (22.09.2016 – 4,74MB) Dobra prak­ty­ka 3 – Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Rogo­wi­ca­ch (22.09.2016 – 4,31MB) Dobra prak­ty­ka 4 – Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Rogo­wi­ca­ch (22.09.2016 – 4,29MB) Dobra prak­ty­ka 5 – Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Rogo­wi­ca­ch (22.09.2016 […]