Kategoria: Szkoła podstawowa

13 stycznia 2017

Dobre praktyki w 2017 – szkoły podstawowe

Załącz­ni­ki Dobra prak­ty­ka – SP w Czę­sto­ci­ca­ch Data: 2017-01-14, roz­miar: 1 MB Dobra prak­ty­ka – Samo­rzą­do­wa SP nr 1 im. H. Koł­łą­ta­ja w Kazi­mie­rzy Wiel­kiej Data: 2017-01-14, roz­miar: 2 MB Dobra prak­ty­ka – Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 2 im. Jana Paw­ła II w Piń­czo­wie Data: 2017-01-14, roz­miar: 5 MB Dobra prak­ty­ka 1 – Kato­lic­ka Publicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Zyg­mun­ta […]

23 grudnia 2016

Dobre praktyki w 2016 – szkoły podstawowe – część 2

Do pobra­nia: Dobra prak­ty­ka 1 – Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Rogo­wi­ca­ch (22.09.2016 – 3,74MB) Dobra prak­ty­ka 2 – Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Rogo­wi­ca­ch (22.09.2016 – 4,74MB) Dobra prak­ty­ka 3 – Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Rogo­wi­ca­ch (22.09.2016 – 4,31MB) Dobra prak­ty­ka 4 – Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Rogo­wi­ca­ch (22.09.2016 – 4,29MB) Dobra prak­ty­ka 5 – Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Rogo­wi­ca­ch (22.09.2016 […]