Kategoria: Przedszkole

29 grudnia 2016

Dobre praktyki w 2016 – przedszkola

Do pobra­nia: Dobra prak­ty­ka – Przed­szko­le Publicz­ne w Oża­ro­wie (18.01.2016 – 0,10MB) Dobra prak­ty­ka – Przed­szko­le nr 1 Sió­str Rodzi­ny Maryi w Ostrow­cu Św. (08.02.2016 – 0,31MB) Dobra prak­ty­ka – Publicz­ne Przed­szko­le w Stą­por­ko­wie (08.02.2016 – 0,79MB) Dobra prak­ty­ka – Przed­szko­le Samo­rzą­do­we nr 22 w Kiel­ca­ch (08.02.2016 – 3,09MB) Dobra prak­ty­ka – Inte­gra­cyj­ne Przed­szko­le Samo­rzą­do­we […]

14 grudnia 2015

Dobre praktyki w 2015 – przedszkola

Do pobra­nia: Dobra prak­ty­ka – Przed­szko­le Samo­rzą­do­we nr 34 w Kiel­ca­ch (28.01.2015 – 8,31MB) Dobra prak­ty­ka – Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le SMYK w Ostrow­cu Św. (28.01.2015 – 0,41MB) Dobra prak­ty­ka – Przed­szko­le Samo­rzą­do­we nr 3 im. Robin­so­na Cru­soe w Kiel­ca­ch (10.02.2015 – 5,25MB) Dobra prak­ty­ka – Inte­gra­cyj­ne Przed­szko­le Samo­rzą­do­we nr 27 w Kiel­ca­ch (19.02.2015 – 0,04MB) Publicz­ne […]

4 grudnia 2014

Dobre praktyki w 2014 – przedszkola

Do pobra­nia: Dobra Prak­ty­ka – Przed­szko­le nr 3 w San­do­mie­rzu – Pozna­je­my zawo­dy naszy­ch rodzi­ców (05.03.2014 – 1,26MB) Dobra Prak­ty­ka – Przed­szko­le nr 3 w San­do­mie­rzu – Przy­go­to­wy­wa­nie smacz­ny­ch i zdro­wy­ch posił­ków (05.03.2014 – 0,45MB) Dobra prak­ty­ka – Przed­szko­le nr 1 w San­do­mie­rzu – Jan Paweł II – Przy­ja­ciel dzie­ci (05.03.2014 – 16,93MB) Dobra Prak­ty­ka […]

31 grudnia 2013

Dobre praktyki w 2013 – przedszkola

Do pobra­nia: Dobra Prak­ty­ka – Publicz­ne Przed­szko­le w Stą­por­ko­wie (05.02.2013 – 0,68MB) Dobra Prak­ty­ka – Przed­szko­le Publicz­ne nr 21 w Ostrow­cu Świę­to­krzy­skim (05.02.2013 – 1,13MB) Dobra Prak­ty­ka – Przed­szko­le Samo­rzą­do­we nr 31 w Kiel­ca­ch (05.02.2013 – 3,65MB) Dobra Prak­ty­ka – Przed­szko­le Miej­skie nr 10 w Sta­ra­cho­wi­ca­ch (05.02.2013 – 1,35MB) Dobra Prak­ty­ka – Przed­szko­le Publicz­ne nr […]