Kategoria: Nadzór pedagogiczny (komunikaty)

23 sierpnia 2017

Apel Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o pomoc ofiarom nawałnicy burzowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa świętokrzyskiego W związku z tragicznymi skutkami nawałnicy burzowej, która dotknęła nasz kraj, zwracam się z prośbą do społeczności szkolnych o solidarność z poszkodowanymi. Pomoc można okazać za pośrednictwem np. PCK, Caritas lub kontaktując się bezpośrednio z poszkodowanymi gminami. PCK zorganizował akcję #PoBurzy, w… czytaj więcej

18 sierpnia 2017

Komunikat w sprawie dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Rodzice Dzieci i Uczniów szkół i placówek w województwie świętokrzyskim w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym przypominam, iż w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej. Umowa ubezpieczenia jest więc dobrowolną umową zawieraną wyłącznie  z woli… czytaj więcej

3 sierpnia 2017

Narady inaugurujące nowy rok szkolny 2017/2018

Panie, Panowie Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Organy prowadzące szkoły i placówki niepubliczne, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Przedstawiciele związków zawodowych w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w naradach inaugurujących nowy rok szkolny 2017/2018, podczas których zostaną przedstawione: sprawozdanie i wnioski… czytaj więcej

12 czerwca 2017

Informacja na temat zakazu oferowania i obiecywania szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele szkół oraz placówek w województwie świętokrzyskim Ze względu na fakt, iż obecnie szkoły są na etapie wybierania podręczników na nowy rok szkolny, przypominam, że zgodnie z art. 22aa ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wprowadzonym art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie… czytaj więcej

8 czerwca 2017

Komunikat MEN dla dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca się z prośbą o przekazywanie informacji na temat problemów związanych z funkcjonowaniem młodzieżowych ośrodków wychowawczych, które wymagają interwencji ustawodawcy w zakresie wykonywania środka wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postepowaniu w sprawach nieletnich. Problemy należy… czytaj więcej

7 czerwca 2017

Zasady informowania kuratora oświaty o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego informujemy, że na naszej stronie internetowej została udostępniona baza ofert pracy dla nauczycieli. Przepis art. 224. ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 Nr 60) zobowiązuje… czytaj więcej

19 maja 2017

Działania profilaktyczne przeciwko handlowi ludźmi

Panie i Panowie Marszałek, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy szkół i placówek w województwie świętokrzyskim, Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 17 sierpnia 2016 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi (dalej KPD) na lata 2016-2018, w ramach którego przewidziano szereg przedsięwzięć prewencyjnych, szkoleniowych, dotyczących wsparcia… czytaj więcej

19 maja 2017

Uwagi Stowarzyszenia „Bezpieczny Autobus” dotyczące organizowania dowozu dzieci do przedszkoli i szkół

Panie, Panowie Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy szkół w województwie świętokrzyskim Mając na względzie obowiązki gminy wynikające z: 14a ust. 3 i 4 oraz z art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),… czytaj więcej

10 maja 2017

Procedura rozpatrywania wniosków dyrektorów szkół oraz placówek o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji bądź osób niebędących nauczycielami – rok szkolny 2017/2018

Załączniki Procedura rozpatrywania wniosków dyrektorów szkół oraz placówek o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji bądź osób niebędących nauczycielami – rok szkolny 2017/2018. Data: 2017-05-10, rozmiar: 122 KB

27 kwietnia 2017

Komunikat w sprawie przestrzegania praw pacjenta podczas przeprowadzania badań lekarskich uczniów na terenie szkół/placówek oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi nieprzestrzegania praw pacjenta zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na sposób przeprowadzania badań lekarskich. Proszę  o zapoznanie się z informacją Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie przestrzegania praw pacjenta/ucznia w trakcie badań lekarskich na… czytaj więcej

21 kwietnia 2017

Poradnik „Biało-Czerwona” czyli jak czcić barwy narodowe – wydanie rozszerzone

90 lat temu minister spraw wewnętrznych Sławoj Składkowski wydał okólnik, w którym ogłoszono pieśń „Jeszcze Polska nie zginęła” z 1797 r. hymnem Polski. Z tej okazji podczas uroczystości w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, minister Mariusz Błaszczak przekazał wydaną przez MSWiA publikację pt. „Biało-Czerwona” wojewodom, samorządowcom, komendantom służb podległych… czytaj więcej

14 kwietnia 2017

Sprawozdanie z szóstego szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września br.

Miło nam poinformować, że w dniu 5 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyło się 6. już szkolenie dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowiska od 1 września br. Zgromadzonych dyrektorów powitała Pani Beata Gawęcka-Ajchel – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego… czytaj więcej

5 kwietnia 2017

Informacja dotycząca opiniowania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, osoby prowadzące publiczne szkoły oraz publiczne przedszkola Zgodnie z zapisami art. 31 ust. 1 pkt 10b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r, poz. 1943 z późn. zm.) kurator oświaty opiniuje arkusze organizacji… czytaj więcej

27 marca 2017

Szkolenie dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2016 r.

Panie/Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2016 r. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w kolejnym szkoleniu dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego. Spotkanie odbędzie się 5 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, ul. Gimnazjalna 1,… czytaj więcej

22 marca 2017

List MEN dotyczący incydentów związanych z bezpieczeństwem uczniów korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele, zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty[1] szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do internetu są obowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować… czytaj więcej

16 marca 2017

Materiały ze spotkań z dyrektorami szkół, nauczycielami i rodzicami z województwa świętokrzyskiego

Załączniki Materiały ze spotkań z rodzicami Data: 2017-03-16, rozmiar: 936 KB Materiały ze spotkań z nauczycielami Data: 2017-03-16, rozmiar: 655 KB Materiały ze spotkań z dyrektorami szkół Data: 2017-03-16, rozmiar: 803 KB Pobierz wszystkie pliki

8 marca 2017

Sprawozdanie z piątego szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2016 r.

Miło nam poinformować, że w dniu 28 lutego 2017r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyło się już 5. szkolenie dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowiska od 1 września 2016 r. Zgromadzonych dyrektorów oraz zaproszonych gości uroczyście powitał Pan Zbigniew Wojciechowski – Dyrektor… czytaj więcej

1 marca 2017

Wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkołach

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Przedstawiciele Organów Prowadzących Szkoły i Placówki W związku z opracowaniem przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wytycznych dotyczących wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkołach przekazuję Państwu powyższe wytyczne do stosownego wykorzystania, zwłaszcza w przypadku zainstalowania lub zamiaru zainstalowania w szkole lub placówce monitoringu wizyjnego. Udostępniany… czytaj więcej

20 lutego 2017

Szkolenie dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2016 r.

Panie/Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2016 r.   Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w kolejnym szkoleniu dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego. Spotkanie odbędzie się 28 lutego 2017 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, ul.… czytaj więcej