Kategoria: Nowe SIO

7 kwietnia 2017

Nowe SIO. Pozyskiwanie danych z SIO do weryfikacji świadczeń w ramach rządowego Programu „Rodzina 500+”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Szanowni Państwo Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 777), wprowadza się m.in.… czytaj więcej

10 marca 2017

Nowe SIO. Lista zmian w aplikacji SIO 2.25.7

Lista zmian w aplikacji SIO 2.25.7:  UCZEŃ: zmiana sposobu filtrowania pobytu wychowanka (po wybraniu filtru „posiada” prezentowane są tylko otwarte pobyty wychowanków), poprawa wyświetlania na liście wyboru placówek jednostek złożonych oraz szkół i placówek z filią. NAUCZYCIEL: poprawa wysyłania z panelu komunikacji wniosków dotyczących modyfikacji obowiązków i wynagrodzeń.

1 marca 2017

Nowe SIO. Lista zmian w aplikacji SIO 2.25.6

Lista zmian w aplikacji SIO 2.25.6: RSPO: możliwość dodania internatu dla szkół: Szkoła pomaturalna bibliotekarska i animatorów kultury (id=84) i Bednarska Szkoła Realna (id=90). PODMIOT: zmiana zliczania uczniów w szczegółach oddziału (zliczanie tylko uczniów z otwartym przypisaniem). WNIOSKI: poprawa wydruku upoważnienia dla CUW. UCZEŃ: nowy model rejestracji pozostałych danych dziedzinowych… czytaj więcej

1 marca 2017

Nowe SIO. Lista zmian w aplikacji SIO 2.25.4

Lista zmian w aplikacji SIO 2.25.4: UCZEŃ: – rejestracja danych identyfikacyjnych – poprawka dla funkcji ‚utwórz następny’, – poprawka przypisania do oddziału w kolegiach, – przypisanie i zakończenie przypisania do oddziału – poprawka dla dat od 30 grudnia 2016 do daty bieżącej, – poprawka dla modyfikacji daty zakończenia uczęszczania do… czytaj więcej

1 marca 2017

Nowe SIO. Lista zmian w aplikacji SIO 2.25.3

Lista zmian w aplikacji SIO 2.25.3: RSPO: – przy rejestracji szkoły/placówki w RSPO zablokowanie możliwości wpisywania dat bez użycia kalendarza w datach założenia, rozpoczęcia działalności, włączenia do zespołu i wyłączenia z zespołu – możliwość rejestracji PDN jako placówki wchodzącej w skład jednostki złożonej CKU (id=46 i id=83) PODMIOT: – zdjęcie… czytaj więcej

2 listopada 2016

Nowe SIO. Lista zmian w wersji aplikacji 2.24.35

RSPO: wyłączenie możliwości rejestracji szkół artystycznych (id=21, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 91, 92, 84, 86, 87, 24, 89) wchodzących w skład SOSW (id=51). UCZEŃ: rejestracja danych identyfikacyjnych – automatyczne usuwanie spacji na początku i końcu imienia i nazwiska przed wysłaniem do weryfikacji z Rejestrem PESEL, pozostałe dane wychowanka… czytaj więcej

6 października 2016

Nowe SIO. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej

Wczoraj 5 października 2016 w serwisie legislacja.rcl.gov.pl został opublikowany skierowany do konsultacji publicznych projekt z dnia 30 września 2016 ustawy „reformującej” tzw. nowe SIO: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290600/katalog/12382858#12382858 Wyróżnione planowane zmiany po lekturze projektu: Rezygnacja z tzw. lokalnych baz danych SIO instalowanych w jednostkach zobowiązanych do przekazywania danych systemu informacji oświatowej. Rezygnacja z… czytaj więcej

30 września 2016

Dane „starego” SIO będą użyte do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w dniu 26 września 2016 r. został skierowany na Radę Ministrów projekt ustawy z dnia 23 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, zawierający m.in. przepisy… czytaj więcej

28 września 2016

Nowe SIO. Lista zmian w wersji aplikacji 2.24.34

Zmiany w wersji 2.24.34 aplikacji nowego SIO: PODMIOT: poprawa likwidacji zmigrowanych oddziałów. UCZEŃ: możliwość rejestracji danych identyfikacyjnych z małymi literami typu: ü, ö itp., wyszukiwanie po oddziale – uczniowie, którzy przerwali naukę lub mają zakończone przypisanie do oddziału nie będą się pojawiali w wyszukiwaniu w wybranym oddziale, poprawa grupowego zakończenia… czytaj więcej