Kategoria: Aktualności

13 kwietnia 2017

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że od dnia 1 marca br., zgodnie z art. 85y ust. 1a ustawy-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r., poz. 1379 oraz z 2017 r., poz. 60), wniosek do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) składa dyrektor szkoły[1] tylko w przypadku jeżeli: 1)    ustalił za pomocą narzędzia informatycznego (wyszukiwarka… czytaj więcej

6 lutego 2017

Dotacja celowa dla gmin

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin   Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 14d ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) środki z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację… czytaj więcej

6 lutego 2017

Komunikat w sprawie planowanej wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim   Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku. Zwracam się z prośbą o weryfikację naliczonych kwot ze wskazaniem realnego… czytaj więcej

3 lutego 2017

Nowe projekty rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej skierowane do konsultacji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych nowe projekty rozporządzeń: projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek, projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w… czytaj więcej

1 lutego 2017

Objaśnienie dotyczące podejmowania działań w oparciu o nowe przepisy oświatowe

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że obowiązujące przepisy przejściowe umożliwiają podjęcie jeszcze w bieżącym roku szkolnym działań dotyczących roku szkolnego 2017/2018 i następnych lat szkolnych w oparciu o nowe przepisy oświatowe. W związku z wątpliwościami dotyczącymi możliwości stosowania przed dniem 1 września 2017 r. nowych przepisów oświatowych, które wchodzą w życie z dniem… czytaj więcej

31 stycznia 2017

Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

W dniu 30 stycznia 2017 roku w sali „Okrąglak” Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, IX Wieków Kielc 3 odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego dla 73 nauczycieli z województwa świętokrzyskiego. Aktu wręczenia dokonał Pan Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty.

30 stycznia 2017

Treść listu ŚKO do Jednostek Samorządu Terytorialnego

Kielce, 30.01.2017r. Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostwie   W związku z przygotowywaniem projektów uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego informuję, że wzór uchwał opublikowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jest dokumentem o charakterze ogólnym i może podlegać modyfikacji celem dostosowania do rzeczywistego stanu. Jednocześnie bardzo… czytaj więcej

13 stycznia 2017

Ogólnopolska debata dotycząca wypracowania standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Szanowni Państwo, Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje działania kierowane do systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Jednym z zadań podejmowanych w projekcie pozakonkursowym Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, jest wypracowanie standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. 18 stycznia 2017 r. planowana jest ogólnopolska debata dotycząca ww. standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych uwzględniających także założenia diagnozy funkcjonalnej… czytaj więcej