Kategoria: Kształcenie specjalne i integracyjne

22 lutego 2011

Komunikat w sprawie pilotażu nowych rozwiązań w obszarze pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szanowni PaństwoDyrektorzy szkół w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2010/2011 w 100 szkołach w Polsce, w ramach realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu systemowego pn. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego trwa pilotaż nowych rozwiązań w obszarze pracy z uczniem… czytaj więcej

11 lutego 2011

Poradnik: Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki

Szanowni PaństwoDyrektorzy szkół/placówekNauczyciele W Ministerstwie Edukacji Narodowej został opracowany nowy poradnik Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, który opisuje nowe zadania do realizacji dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek w świetle regulacji prawnych podpisanych przez Ministra Edukacji Narodowej 17.11.2010 r. dotyczących nowej formuły… czytaj więcej

16 grudnia 2009

Elektroniczna ankieta dotycząca organizacji kształcenia integracyjnego

Uwaga! Termin wypełniania ankiety przedłużony do dn. 22 grudnia 2009 r. Szanowni Dyrektorzyprzedszkoli i szkół z oddziałami integracyjnymi, informujemy, że ankieta dotycząca kształcenia i wychowania integracyjnego za rok szkolny 2009/10 jest udostępniona do wypełnienia na stronach internetowych Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej do dn. 22 grudnia 2009 r. Prosimy wszystkie szkoły… czytaj więcej

1 września 2009

Podręczniki dla uczniów niewidomych

Informujemy, że w ciągu najbliższych dni na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl w zakładce Nauczyciele i dyrektorzy/Kształcenie specjalne/Podręczniki zostaną udostępnione do pobrania dla uczniów niewidomych adaptacje podręczników szkolnych opracowanych zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego – wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w… czytaj więcej

21 sierpnia 2009

Informacja o podręcznikach do kształcenia specjalnego

Obowiązujące regulacje prawne stanowią, iż w przedszkolach, klasach pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjów, od roku szkolnego 2009/2010 obowiązuje nowa podstawa programowa określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009… czytaj więcej

14 lipca 2009

Kształcenie specjalne – podstawa programowa

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim: kl. I szkół podstawowych realizują od 1 września 2009 r. podstawę programową kształcenia ogólnego stanowiącą zał. nr 2, kl. I gimnazjalnych stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz… czytaj więcej