Kategoria: Kształcenie specjalne i integracyjne

20 grudnia 2013

Broszura: „Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych”

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą przygotowaną w Ośrodku Rozwoju Edukacji we współpracy z Departamentem Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap” – „Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych. Informator dla rodziców dotyczący uprawnień dzieci z niepełnosprawnością” autorstwa Marzeny Czarnockiej […]

27 listopada 2013

Placówki kształcenia specjalnego w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

Poniższy wykaz jest generowany z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), który jest nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zmiany w RSPO mogą być dokonywane jedynie przez właściwe terenowo jednostki samorządu terytorialnego. Wykaz jest ułożony alfabetycznie wg nazwy jednostki. Proszę kliknąć poniższy przycisk, aby zobaczyć wykaz:

27 listopada 2013

Szkoły specjalne w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

Poniższy wykaz jest generowany z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), który jest nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zmiany w RSPO mogą być dokonywane jedynie przez właściwe terenowo jednostki samorządu terytorialnego. Wykaz jest ułożony alfabetycznie wg nazwy jednostki. Proszę kliknąć poniższy przycisk, aby zobaczyć wykaz:

11 października 2013

Specjalne Potrzeby Edukacyjne − Materiały do pobrania ze strony ORE

Dobre relacje w szkole jako podstawa pomocy psychologiczno-pedagogicznej Pomoc psychologiczno-pedagogiczna krok po kroku Współpraca między szkołami ogólnodostępnymi a szkołami specjalnymi i placówkami Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Bank Dobrych Praktyk Uczeń z zaburzeniami zachowania w szkole Uczeń cudzoziemski w polskiej szkole Poradnie psychologiczno-pedagogiczne a zmiany w systemie edukacji Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Inne Archiwum

18 września 2012

Adaptacja podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych i słabowidzących

Ośrodek Rozwoju Edukacji udostępnia ujednolicone zasady adaptacji i notacji brajlowskiej rekomendowane przez Ministra Edukacji Narodowej do stosowania podczas przygotowania podręczników i materiałów pomocniczych brajlowskich dla uczniów niewidomych oraz w druku powiększonym dla uczniów słabowidzących.

14 marca 2012

21 marca – Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

W 2005 roku Europejskie Stowarzyszenie Zespołu Downa ustanowiło 21 marca Światowym Dniem Osób z Zespołem Downa. Daty nie wybrano przypadkowo. Ten dzień patronuje narodzinom wiosny i ludzi niezwykłych. W Polsce żyje około 45 – 60 tysięcy osób z zespołem Downa. W ciągu jednego dnia rodzi się ich troje (dane: Fundacja Bardziej Kochani). Zespół Downa, trisomia 21, […]

9 grudnia 2011

Informacja z narady dla Dyrektorów Szkół i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

W dniu 5 grudnia  2011 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach  odbyła się narada dla dyrektorów szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Organizatorami byli: Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. Po uroczystym otwarciu narady  przez Panią Kurator Małgorzatę Muzoł i Panią Renatę Segiecińską – Zastępcę Dyrektora Wydziału […]

28 marca 2011

Światowy Dzień Autyzmu – Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Szanowni PaństwoDyrektorzy szkół i placówek oświatowychw województwie świętokrzyskim 2 kwietnia przypada Światowy Dzień na Rzecz Autyzmu. Dzień ten ustanowili przedstawiciele państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, głęboko poruszeni wysoką skalą występowania autyzmu wśród dzieci we wszystkich regionach świata, podczas Zgromadzenia Ogólnego w dniu 21 stycznia 2008 r. Dzień Autyzmu jest obchodzony każdego roku. Ma uświadomić i […]

17 marca 2011

Zasady dystrybucji podręczników do kształcenia uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Przypominamy zasady dystrybucji podręczników do kształcenia uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Podręczniki dla szkół specjalnych przygotowywane przez WSiP pozostają w dyspozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podręczniki dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów niesłyszących zamawia się wyłącznie na formularzu, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych […]