Kategoria: Wychowanie przedszkolne

19 listopada 2015

Dlaczego warto chodzić do przedszkola?

„Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat…” Robert Fulghum Stwierdzenie to doskonale wyraża istotę wychowania przedszkolnego. Uświadamia nam, że przedszkole jest najważniejszym etapem w edukacji każdego dziecka.… czytaj więcej

28 kwietnia 2015

Informacja dotycząca pensum nauczycieli uczących w tzw. oddziale „0”

W związku z licznymi zapytaniami Kuratorium Oświaty w Kielcach – na podstawie pisma znak: DWST-WPZN.6021.118.2015.MJ z dnia 16 kwietnia 2015 r. otrzymanego z Ministerstwa Edukacji Narodowej – informuje, że zgodnie z art. 42 ust.3 lp. 1-2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014… czytaj więcej

28 kwietnia 2015

Opinia dotycząca nauczania języka obcego nowożytnego w oddziale przedszkolnym

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Kuratorium Oświaty w Kielcach informuję, że rozporządzenie MEN z dn. 30.05.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014 r., poz. 803) wprowadza obowiązkową, bezpłatną naukę języka obcego nowożytnego dla wszystkich… czytaj więcej

14 października 2013

MEN informuje: Opowiedź na pytania dotyczące pobierania opłat od rodziców dzieci w przedszkolach publicznych

Warszawa, 2013-10-09 DKOW.WEPW.5015.21.2013.ER Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty Szanowna Pani Kurator, odpowiadając na pismo przesłane do Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczące pobierania opłat od rodziców dzieci w przedszkolach publicznych, uprzejmie wyjaśniam: Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.… czytaj więcej

8 maja 2013

Komunikaty i wyjaśnienia MEN

Ustawa przedszkolna przyjęta przez Radę Ministrów Niższe opłaty dla rodziców, więcej miejsc w przedszkolach i wsparcie samorządów – to cele przygotowanej nowelizacji ustawy o systemie oświaty. W stosunku do pierwotnej propozycji MEN wypracowano rozwiązania jeszcze korzystniejsze dla dzieci, rodziców i organów prowadzących. Dotacja z budżetu państwa, którą samorządy będą otrzymywały… czytaj więcej

27 września 2012

RPO pyta o obiecane 500 milionów na przedszkola

Na początku tego roku premier zapowiedział, że w przyszłym roku rząd przeznaczy 500 mln zł z budżetu na upowszechnianie edukacji przedszkolnej. Brak dalszych decyzji w tej sprawie wzbudził zaniepokojenie rzecznik praw obywatelskich. Podczas szczytu UE w Brukseli, w marcu tego roku premier, zapowiedział, że w 2013 r. państwo przeznaczy 500… czytaj więcej

27 września 2012

Przedszkole powinno zadbać o procedury dotyczące przetwarzania danych osobowych

Wokół problematyki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez placówki oświatowe narosło ostatnio wiele wątpliwości. Burzliwą dyskusję wywołały zapisy nowej ustawy o SIO, ale – jak zwracała uwagę rzecznik praw obywatelskich – doprecyzowania wymagają także procedury stosowane w tym zakresie przez przedszkola. Ta ostania kwestia będzie jednym z tematów Edu… czytaj więcej

27 września 2012

Moje dziecko w przedszkolu

Każdy nauczyciel w przedszkolu i innych formach wychowania przedszkolnego, zobowiązany jest do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Rodzic aby świadomie i wieloaspektowo mógł wspierać proces edukacyjny swojego dziecka także powinien się z nią zapoznać. Dlatego poniżej zamieszczamy treść podstawy programowej w pełnym brzmieniu. Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z… czytaj więcej