Kategoria: Olimpiady, konkursy, turnieje

9 marca 2017

Publikacja informacji – Ogólnopolski konkurs plastyczny „Torowisko to nie boisko”

Celem konkursu jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wzorców odpowiedzialnego zachowania się na obszarach stacji, przystanków i przejazdów kolejowych. Zachęcamy do nauki poprzez zabawę, wykorzystanie wyobraźni i oryginalnych pomysłów małych twórców. Aby wziąć udział w konkursie i wygrać nagrodę w postaci bezpiecznej lekcji, należy wykonać pracę plastyczną ilustrującą temat konkursu. Technika wykonania pracy jest dowolna. Spośród […]

6 marca 2017

XVII międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży „Muzealne Spotkania z Fotografią”

Muzeum w Koszalinie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie fotograficznym. W konkursie mogą brać udział uczniowie, którzy nie ukończyli 18 roku życia. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie, którzy podczas wizyty w muzeum wykonali fotografie przedstawiające muzealne wystawy albo ich fragmenty (pojedyncze eksponaty, zestawy zabytków), zaplecze muzeum (pracownie naukowe, konserwatorskie itp.), a także […]

6 marca 2017

II międzyszkolny konkurs matematyczny „Zdobądź szóstkę w Dziewiątce”

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas II gimnazjum w Kielcach oraz powiecie kieleckim, wytypowani przez macierzystą placówkę (w szczególnych przypadkach szkołę może reprezentować uczeń klasy I – kryterium udziału nie jest wiek ucznia, lecz posiadane przez niego umiejętności). Uwaga! W konkursie nie mogą brać udziału finaliści i laureaci konkursów matematycznych szczebla co najmniej wojewódzkiego. Cele […]

6 marca 2017

Konkurs dotyczący kreatywnego wykorzystania Internetu

Zadanie konkursowe polega na napisaniu tekstu dotyczącego pozytywnego i kreatywnego wykorzystania Internetu lub bezpieczeństwa online. Tekst może dotyczyć: pozytywnego wykorzystania Internetu np. opis zastosowania Internetu do rozwijania zainteresowań, opis projektu: blog, fanpage, strona internetowa kanał na YT itp., projektu wykorzystującego pozytywnie Internet np. blog, fanpage, strona internetowa kanał na YT. Projekt powinien być nowy i […]

6 marca 2017

III Wojewódzki Konkurs Ekonomiczny „E – banking w praktyce”

Konkurs adresowany jest do gimnazjalistów z terenu województwa świętokrzyskiego. Konkurs ten realizowany będzie przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Obejmuje zagadnienia z zakresu edukacji ekonomicznej, rozwijania postaw i zachowań przedsiębiorczych.  Zapraszamy młodzież i nauczycieli do udziału w Konkursie. Szczegółowe informacje: http://www.zpozbludowice.busko.pl/e-banking.html

3 marca 2017

Ogólnopolski konkurs „Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą”

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą jest Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Polski. Cele konkursu: zapoznanie uczniów z dziejami stosunków polsko-szwedzkich, kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania cudzych poglądów, kultywowanie pamięci o przedstawicielach dynastii Wazów zasiadającej na tronie polskim, […]

3 marca 2017

Ogólnopolski konkurs „Wzór osobowy godny naśladowania – uczniowskie biografie”

Organizatorem konkursu jest Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki KUL. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest adresowany do nauczycieli szkół podstawowych uczących w klasach V-VI, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest promowanie sylwetek tych uczniów, którzy swoją postawą przejawiającą się zaangażowaniem w działania, dają przykład zagospodarowania swojego młodzieńczego życia budowaniem różnorodnego dobra. […]

3 marca 2017

XVIII Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 2017

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku zaprasza do udziału w XVIII edycji Ogólnopolskiej Wystawy Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 2017 pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Białegostoku i Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Północno-Wschodni. Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie do 12 kwietnia 2017 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać prace w […]

28 lutego 2017

„Papież Słowianin” Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów gimnazjum

Po weryfikacji  etapu szkolnego, Wojewódzka Komisja Konkursowa ustaliła listę uczestników etapu wojewódzkiego: Julia Sado, uczennica Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej, 50 pkt. Wiktoria Rozszczypała, uczennica Gimnazjum Nr 1 w Opatowie, 45 pkt. Magdalena Koral, uczennica Gimnazjum Nr 1 w Opatowie, 44 pkt. Natalia Waga, uczennica Gimnazjum Nr 1 w Opatowie, 44 […]

24 lutego 2017

Spektakl „Siedem grzechów głównych” w finale IV Internetowego Przeglądu Uczniowskich Zespołów Teatralnych

Spektakl „Siedem grzechów głównych” Teatru Lustro z II LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Końskich został zakwalifikowany do finału IV Internetowego Przeglądu Uczniowskich Zespołów Teatralnych Telewizji Polskiej. Tym samym spektakl rywalizuje o miano najlepszego w kategorii „szkoły ponadgimnazjalne” ze spektaklami „Hamlet” VII LO w Częstochowie oraz „Almanach pokrzywdzonych (Sceny z Szekspira)” V LO w Toruniu.  Zgodnie […]