Kategoria: Olimpiady, konkursy, turnieje

17 marca 2017

Konkurs „Policjanci w służbie historii”

Instytut Pamięci Narodowej oraz Komenda Główna Policji zapraszają uczniów policyjnych klas mundurowych do udziału w konkursie „Policjanci w służbie historii”. Celem przedsięwzięcia jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i… czytaj więcej

17 marca 2017

III edycja konkursu „Tu powstała Polska – 6 wieków Prymasa. Gniezno 1417-2017”

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie ogłasza kolejną edycję konkursu związaną z 600-leciem Prymasostwa w Polsce. Celem tegorocznej edycji jest popularyzacja wiedzy na temat historii i znaczenia instytucji Prymasa Polski, w szczególności zaś zwrócenie uwagi na postać oraz dorobek Ignacego Krasickiego, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski w latach 1795–1801. Zadaniem grupy uczniów (do… czytaj więcej

15 marca 2017

„Papież Słowianin” Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów gimnazjum

Etap Wojewódzki odbył się w dniu 6 marca 2017 r. o godz. 12.00  w Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie, 25-500 Opatów, ul. Ćmielowska 2. Wyniki: Maciej Dąbrowski, uczeń Gimnazjum Nr 9 w Kielcach, – 31,5 pkt Julia Błajszczak, uczennica Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej, – 30,5… czytaj więcej

15 marca 2017

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o św. Siostrze Faustynie

Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia organizuje w roku szkolnym 2016/2017 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o św. Siostrze Faustynie dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs jest organizowany przy współpracy merytorycznej Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie i pod Patronatem Honorowym Rektora UKSW w Warszawie. Pełna nazwa konkursu: Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o św. Siostrze… czytaj więcej

15 marca 2017

56. Zawody Strzeleckie „O Srebrne Muszkiety – 2017” i XL Zawody Sportowo-Obronne „Sprawni jak Żołnierze – 2017”

Wojskowe Stowarzyszenie „Sport-Turystyka-Obronność” informuje o organizacji 56. Zawodów Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety – 2017” i XL Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak Żołnierze – 2017”. Załączniki Karta zgłoszenia „Sprawni jak Żołnierze” 2017 Data: 2017-03-15, rozmiar: 307 KB Program zawodów „O Srebrne Muszkiety” 2017 Data: 2017-03-15, rozmiar: 306 KB Karta zgłoszenia „O Srebrne… czytaj więcej

15 marca 2017

Ogólnopolski konkurs „Tadeusz Kościuszko – niezłomny bojownik w walkach o niepodległość”

Uczestnik konkursu powinien w pracy multimedialnej lub literackiej rozwinąć jedno z podanych zagadnień: wyjaśnić, dlaczego Kościuszkę nazywamy bohaterem dwóch narodów, dokonać analizy oceny insurekcji kościuszkowskiej ze wskazaniem jej mocnych i słabych stron, opisać wpływ pobytu Kościuszki w Paryżu na przekonania polityczne i społeczne, czyli „Tadeusz Kościuszko jako osoba walcząca o prawa… czytaj więcej

14 marca 2017

Bezpłatna konferencja w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”

Główny Inspektorat Sanitarny oraz Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych zapraszają na bezpłatną konferencję w ramach projektu KIK/68 pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Data: 20 marca 2017 r. Miejsce: Kielce, Hotel Tęczowy Młyn, ul. Zakładowa 4. Konferencja dedykowana jest przedstawicielom i dyrektorom szkół… czytaj więcej

14 marca 2017

I Przegląd Spektakli Szkolnych i Przedszkolnych „Uwaga! Dzieci na scenie!”

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach serdecznie zaprasza dziecięce grupy teatralne, reprezentujące szkoły, przedszkola, domy kultury i placówki oświatowo-wychowawcze z województwa świętokrzyskiego do udziału w I Przeglądzie Spektakli Szkolnych i Przedszkolnych „Uwaga! Dzieci na scenie!” Karty zgłoszenia wraz z nagraniem próby lub całego spektaklu należy przesyłać do 12 maja… czytaj więcej

10 marca 2017

Ogólnopolski konkurs plastyczno-graficzny na oficjalny Znak (Orzełek) Orląt Związku Strzeleckiego na mundur oraz znaczek „Orlęta”

Związek Strzelecki zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów do wzięcia udziału w organizowanym przez nas konkursie plastyczno-graficznym pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Konkurs rozpoczyna się 1 marca 2017 roku i trwać będzie do 15 kwietnia 2017 r. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy graficznej na oficjalny Znak (Orła)… czytaj więcej

10 marca 2017

XI Wojewódzki Turniej Sprawności Językowej

Organizatorem turnieju jest I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie działające w partnerstwie z Fundacją I Liceum im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie. Patronat honorowy nad turniejem sprawują Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Starosta Włoszczowski. Patronat merytoryczny nad turniejem sprawuje Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Instytut Filologii Polskiej… czytaj więcej

10 marca 2017

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Oddziałów i Klas Integracyjnych „Razem”

Szkoła Podstawowa Nr 25 w Elblągu zaprasza do udziału w XIV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Oddziałów i Klas Integracyjnych „Razem”. Cele konkursu: Ukazanie wspólnego przeżywania codzienności w przedszkolu, szkole, na podwórku, na wycieczce, w domu… Prezentacja szczególnej wrażliwości plastycznej dzieci niepełnosprawnych Kształtowanie poprzez działalność plastyczną osobowości dziecka otwartej na drugiego człowieka… czytaj więcej

10 marca 2017

Konkurs plastyczny „Natura bezcennym darem”

Główny organizator XVII Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Natura bezcennym darem”. Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do klas zerowych, a także uczniów klas I–III oraz IV–VI szkoły podstawowej. Prace konkursowe należy dostarczyć lub… czytaj więcej

10 marca 2017

Konkurs dla uczniów „Matematyka & GeoGebra – MaGIK”

Fundacja Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES oraz Warszawskie Centrum GeoGebry przy SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie dla uczniów „Matematyka & GeoGebra – MaGIK”. MaGIK to konkurs na najciekawsze aplety wykonane przez uczniów z wykorzystaniem bezpłatnego oprogramowania GeoGebra. Oprogramowanie to jest ogólnodostępne i służy do nauczania i… czytaj więcej

9 marca 2017

Publikacja informacji – Ogólnopolski konkurs plastyczny „Torowisko to nie boisko”

Celem konkursu jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wzorców odpowiedzialnego zachowania się na obszarach stacji, przystanków i przejazdów kolejowych. Zachęcamy do nauki poprzez zabawę, wykorzystanie wyobraźni i oryginalnych pomysłów małych twórców. Aby wziąć udział w konkursie i wygrać nagrodę w postaci bezpiecznej lekcji, należy wykonać pracę plastyczną ilustrującą temat konkursu. Technika… czytaj więcej

6 marca 2017

XVII międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży „Muzealne Spotkania z Fotografią”

Muzeum w Koszalinie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie fotograficznym. W konkursie mogą brać udział uczniowie, którzy nie ukończyli 18 roku życia. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie, którzy podczas wizyty w muzeum wykonali fotografie przedstawiające muzealne wystawy albo ich fragmenty (pojedyncze eksponaty, zestawy zabytków), zaplecze muzeum (pracownie… czytaj więcej

6 marca 2017

II międzyszkolny konkurs matematyczny „Zdobądź szóstkę w Dziewiątce”

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas II gimnazjum w Kielcach oraz powiecie kieleckim, wytypowani przez macierzystą placówkę (w szczególnych przypadkach szkołę może reprezentować uczeń klasy I – kryterium udziału nie jest wiek ucznia, lecz posiadane przez niego umiejętności). Uwaga! W konkursie nie mogą brać udziału finaliści i laureaci konkursów matematycznych… czytaj więcej

6 marca 2017

Konkurs dotyczący kreatywnego wykorzystania Internetu

Zadanie konkursowe polega na napisaniu tekstu dotyczącego pozytywnego i kreatywnego wykorzystania Internetu lub bezpieczeństwa online. Tekst może dotyczyć: pozytywnego wykorzystania Internetu np. opis zastosowania Internetu do rozwijania zainteresowań, opis projektu: blog, fanpage, strona internetowa kanał na YT itp., projektu wykorzystującego pozytywnie Internet np. blog, fanpage, strona internetowa kanał na YT.… czytaj więcej

3 marca 2017

Ogólnopolski konkurs „Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą”

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą jest Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Polski. Cele konkursu: zapoznanie uczniów z dziejami stosunków polsko-szwedzkich, kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania cudzych poglądów, kultywowanie pamięci o przedstawicielach dynastii… czytaj więcej

3 marca 2017

Ogólnopolski konkurs „Wzór osobowy godny naśladowania – uczniowskie biografie”

Organizatorem konkursu jest Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki KUL. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest adresowany do nauczycieli szkół podstawowych uczących w klasach V-VI, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest promowanie sylwetek tych uczniów, którzy swoją postawą przejawiającą się zaangażowaniem w działania, dają przykład zagospodarowania swojego… czytaj więcej