Kategoria: BIP: Konkursy na stanowisko dyrektora

15 lutego 2013

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radkowicach

Sprostowanie W części IV pkt. o prostuje się oczywistą pomyłkę pisarską. Punkt ten brzmi „oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w […]

29 kwietnia 2010

Konkursy na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Informujemy, że na podstawie par. 1 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373) na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach pełniącej jednocześnie funkcję Biuletynu […]