Kategoria: Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna

21 grudnia 2006

Materiały programu „Bezpieczna Szkoła” opublikowane przez CMPPP

Pakiet Materiałów Pomocniczych – upowszechnianie skutecznych metod eliminowania aktów przemocy i agresji w szkołach i placówkach oświatowych oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Konferencja nt. „Agresja w szkole. Profilaktyka i resocjalizacja” Formy pomocy uczestnikom przemocy w szkole Lista realizatorów programu ART Trenerzy programu Przyjaciele Zippiego Trenerzy programu Strażnicy Uśmiechu… czytaj więcej

9 lutego 2004

Materiały pomocniczne z zakresu edukacji profilaktycznej

Szkolna Interwencja Profilaktyczna Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją Standardy jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych Szkolny Program Profilaktyki – edukacja prozdrowotna Szkolny Program Profilaktyki