Kategoria: Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna

6 maja 2011

Monitorowanie działań profilaktycznych szkół z terenu województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół z terenu województwa świętokrzyskiego! Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału (poprzez wypełnienie formularza elektronicznego) w badaniu monitorującym działania profilaktyczne szkół w roku szkolnym 2010/2011. Materiał na temat działań profilaktycznych proszę przygotować w oparciu o wiedzę dyrektora i nauczycieli (proszę nie prowadzić wywiadu wśród uczniów) według stanu na dzień… czytaj więcej

12 kwietnia 2011

Materiały edukacyjne „Odkrywamy Prawo Humanitarne”

W związku z realizowanym w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej przedmiotem „edukacja dla bezpieczeństwa”, Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Zarządem Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża przedkłada do wykorzystania w ramach ww. przedmiotu pomocnicze materiały edukacyjne pt „Odkrywamy Prawo Humanitarne”. Jest to międzynarodowy program edukacyjny stworzony dla uczniów pomiędzy 13 a 18… czytaj więcej

5 kwietnia 2011

Komunikat w sprawie powstania Ośrodka Dawców Szpiku

Szanowni PaństwoStarostowie,Dyrektorzy i Nauczycieleszkół ponadgimnazjalnychw województwie świętokrzyskim Z ogromną radością informuję, iż w dniu 14 marca 2011 r. Minister Zdrowia udzielił Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa w Kielcach „pozwolenia na wykonywanie czynności polegających na pozyskaniu potencjalnych dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej”. Dzięki temu przy Centrum Krwiodawstwa powstał pierwszy w… czytaj więcej

12 stycznia 2011

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”

Szanowni PaństwoDyrektorzy i Nauczycieleszkół i placówek w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Główny Inspektorat Sanitarny i Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców od 4 lat realizują Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”. Celem programu jest kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez dostarczenie wiedzy w zakresie zdrowego żywienia, promocję… czytaj więcej

26 sierpnia 2010

Informacja dotycząca Szkół Promujących Zdrowie

Szanowni PaństwoDyrektorzy Szkół Promujących Zdrowiew województwie świętokrzyskim W związku z potrzebą dotyczącą zweryfikowania i zaktualizowania bazy danych Szkół Promujących Zdrowie w województwie świętokrzyskim uprzejmie proszę o wypełnienie poniższych tabel. Zaktualizowane dane proszę przesłać w terminie do 30 sierpnia 2010 r. na adres: robert.filipczak@kuratorium.kielce.pl Świętokrzyski Kurator OświatyMałgorzata Muzoł

27 października 2009

Wspieranie edukacji higienicznej dzieci – Program „Pogromcy Bakterii”

Celem programu „Pogromcy Bakterii” jest wspieranie edukacji higienicznej dzieci w wieku od 3 do 11 lat. Inicjatywa ta ma na celu poprawę higieny rąk u dzieci, a w konsekwencji ograniczenie zachorowań. Interesujące materiały, inspiracje do prowadzenia zajęć oraz materiały kierowane do dzieci znajdziecie Państwo na stronie internetowej projektu www.pogromcybakterii.pl

31 sierpnia 2009

Akcja informacyjna dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat profilaktyki raka piersi

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego Zarząd Świętokrzyskiego Klubu Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach zwraca się z propozycją przeprowadzenia akcji informacyjnej dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat profilaktyki raka piersi w roku szkolnym 2009/2010. Wobec tendencji obniżania się wieku osób zapadających na choroby nowotworowe, należy… czytaj więcej