Kategoria: Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna

10 czerwca 2014

Informacja nt. PaTuliska w województwie świętokrzyskim

I Świętokrzyskie PaTulisko Społeczności PaT w województwie świętokrzyskim 2-3 czerwca 2014 Cel spotkania: komunikowanie oraz inicjowanie przez zespoły ekspertów, w tym policyjnych, wspólnych działań skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej opartych na innowacyjnych metodach. Miejsce: Centrum Edukacyjne Szklany Dom w Ciekotach. Spotkanie prowadziła Pani Aneta Januchta, nauczycielka z Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych. Na spotkaniu obecne […]

22 maja 2014

Informacja o debacie młodzieżowej w ramach XII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki

Panie/Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie szkół/placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego W dniu 15 maja 2014 r. w ramach XII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki odbyła się debata młodzieżowa pod hasłem „Sprawiedliwość i miłość w rodzinie i społeczeństwie” zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Kielcach oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – […]

22 maja 2014

Ogólnopolski Głos Profilaktyki – 14 czerwca 2014 r.

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego Serdecznie zapraszam i zachęcam Państwa dyrektorów, nauczycieli i uczniów do włączenia się w dniu 14 czerwca 2014 r. w Ogólnopolski Głos Profilaktyki – najnowszą inicjatywę społeczności programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”. Akcja ta służy promowaniu mody na życie wolne od uzależnień, której symbolem będzie […]

17 czerwca 2013

Monitorowanie działań profilaktycznych szkół z terenu województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2012/2013

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół z terenu województwa świętokrzyskiego! Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału (poprzez wypełnienie formularza elektronicznego) w badaniu monitorującym działania profilaktyczne szkół wszystkich typów w roku szkolnym 2012/2013. Materiał na temat działań profilaktycznych proszę przygotować w oparciu o dokumentację szkoły oraz wiedzę dyrektora i nauczycieli wg. stanu na dzień 21 czerwca 2013 roku […]

30 kwietnia 2013

Zaproszenie dla uczniów, nauczycieli, rodziców do wzięcia udziału w debacie w ramach XI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego Szanowni Rodzice Drodzy Uczniowie Miło mi poinformować, że w dniach 15 i 16 maja 2013 r. na terenie województwa świętokrzyskiego odbędą się XI Świętokrzyskie Dni Profilaktyki. Tematem wiodącym tegorocznych obchodów jest „Człowiek największą wartością”. Wyrażam nadzieję, że wzorem lat poprzednich szkoły bardzo aktywnie włączą […]

20 lutego 2013

Polska wersja publikacji „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Tekst przyjazny dzieciom”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół oraz placówek w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: www.niepelnosprawni.gov.pl znajduje się polska wersja publikacji Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Tekst przyjazny dzieciom przygotowanej przez Biuro Pełnomocnika. Konwencja będąc aktem normatywnym, może być traktowana jako dokument edukacyjny, który-opierając się na podstawowych wartościach-potwierdza […]

15 października 2012

Jubileuszowy Festiwal Zdrowia w Busku-Zdroju

W dniach 28-29 września 2012 roku odbył się X Festiwal Zdrowia w Busku-Zdroju organizowany pod patronatem honorowym Wojewody Świętokrzyskiego – Pani Bożentyny Pałki-Koruby, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Pana Adama Jarubasa oraz Głównego Inspektora Sanitarnego – Pana Marka Posobkiewicza. Głównym organizatorem Festiwalu był Pan Jerzy Kolarz – Starosta Buski. Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pani Małgorzata Muzoł […]

25 kwietnia 2012

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki – informacje na temat działań profilaktycznych

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego Tradycją lat ubiegłych w miesiącu maju na terenie całego województwa świętokrzyskiego organizowane są Świętokrzyskie Dni Profilaktyki. Tegoroczne odbywać się będą pod hasłem „Trud i siła współczesnej rodziny”. Wyrażam nadzieję, że wzorem lat poprzednich szkoły bardzo aktywnie włączą się w realizację tej inicjatywy. W bieżącym […]

8 czerwca 2011

Porozumienie w sprawie powołania Koalicji ds. Realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa świętokrzyskiego Pragnę poinformować, że w dniu 26 maja 2011 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim zawarte zostało porozumienie w sprawie powołania Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Zespołu – Koalicji ds. Realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu. Nadrzędnym celem porozumienia jest budowanie zintegrowanego systemu przeciwdziałania uzależnieniu od używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ochrony […]