Kategoria: Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna

14 grudnia 2016

Przeciwdziałanie obciążeniu uczniów ciężkimi tornistrami

Dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów Główny Inspektorat Sanitarny przeprowadził ogólnopolskie badanie obciążenia uczniów ciężarem tornistrów. Badaniem objęto 114 2388 uczniów w 678 szkołach. Z uzyskanych danych wynika, że 58%, czyli 22 010 uczniów klas I-III nosi plecaki przekraczające 10% masy ciała, natomiast 17% nosi plecaki przekraczające 15% masy ciała podczas,… czytaj więcej

4 listopada 2016

Projekt wczesnej interwencji „Fred goes net”

Szanowni Państwo, Nauczyciele, Pedagodzy, Wychowawcy Kuratorium Oświaty w Kielcach zachęca do skorzystania z oferty Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” oferującej projekt wczesnej interwencji Fred goes net, który jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Program Fred goes net jest kierowany do dzieci i młodzieży w wieku 14-21 lat, którzy mieli pierwsze… czytaj więcej

25 stycznia 2016

„Nie dla czadu!” – materiał dla szkół oraz placówek oświatowych

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek w województwie świętokrzyskim W związku z powtarzającymi się przypadkami zatrucia czadem przedstawiam w załączeniu materiał opracowany przez Państwową Straż Pożarną. Bardzo serdecznie zachęcam Państwa Dyrektorów do rozpropagowania go wśród nauczycieli i wykorzystania na zajęciach z uczniami. Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł

20 października 2015

Scenariusze zajęć profilaktycznych nagrodzone Nagrodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo, w dniu 5 października 2015 roku odbyło się rozstrzygnięcie „Konkursu na scenariusze zajęć profilaktycznych na temat przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy”. Konkurs został ogłoszony przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i był skierowany do nauczycieli oraz pracowników szkół/placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Głównym celem konkursu było upowszechnianie wśród nauczycieli, dzieci i… czytaj więcej

22 września 2015

Opieka stomatologiczna dla dzieci i młodzieży na terenie woj. świętokrzyskiego

Panie, Panowie Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie Dyrektorzy szkół oraz placówek województwa świętokrzyskiego Rodzice uczniów i wychowankowie Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na terenie województwa świętokrzyskiego w szkołach funkcjonuje tylko 35 gabinetów stomatologicznych, a na terenie powiatów: włoszczowskiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego, kazimierskiego i sandomierskiego nie ma żadnego gabinetu zlokalizowanego w szkole… czytaj więcej

22 lipca 2015

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? – numery telefonów, poradniki, kampanie społeczne

Panie/Panowie Dyrektorzy szkół/placówek, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie, Organy prowadzące szkoły/placówki w województwie świętokrzyskim   W ostatnim czasie w Polsce, i w naszym województwie także, odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Nie wszystkim niestety udało się pomóc i zmarły. Apeluję do uczniów i… czytaj więcej

22 maja 2015

Informacja o debacie młodzieżowej w ramach XIII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki

Panie, Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie szkół oraz placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego W dniu 15 maja 2015 r. w ramach XIII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki odbyła się debata młodzieżowa pod hasłem „Rodzina Wspólną Troską” zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof.… czytaj więcej

3 lutego 2015

X Ogólnopolski Przystanek PaT

Panie, Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie powiatowi Liderzy PaT szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego W 2015 r. przypada 10-lecie ogólnopolskiego programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” (PaT). Program ten oparty jest na upowszechnianiu idei promowania mody na życie wolne od przemocy i uzależnień. Do 2015 r. program PaT objął ponad… czytaj więcej

16 września 2014

Podsumowanie VII edycji przedsięwzięcia profilaktyczno-edukacyjnego „Kochane Pierwszaki”

15 września 2014 r. na stadionie sportowym przy Urzędzie Gminy w Bielinach odbyła się VII edycja przedsięwzięcia edukacyjno-profilaktycznego „Kochane Pierwszaki” zorganizowanego wspólnie przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Wojewodę Świętokrzyskiego, Biskupa Pomocniczego Diecezji Kieleckiej Mariana Florczyka, Komendę Wojewódzką Policji i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz władze samorządowe powiatu kieleckiego i gminy Bieliny. Spotkanie… czytaj więcej