Kategoria: Dotacje dla organów prowadzących

16 października 2014

Komunikat w sprawie zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Zwracam się z prośbą o analizę planowanego jeszcze w roku bieżącym zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wg poniższej tabeli. Nazwa jednostki samorządu terytorialnego Kwota środków otrzymanych na realizację zadania w 2014 roku (wg stanu na dzień 16 […]