Kategoria: Dotacje dla organów prowadzących

19 grudnia 2014

Rozliczenie zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” w 2014

Szanowni Państwo Prezydenci Miast Burmistrzowie Miast i Gmin Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2014 roku. Rozliczenie należy sporządzić na załączonym druku i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 12 stycznia… czytaj więcej

26 listopada 2014

Komunikat w sprawie zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo Prezydenci Miast Burmistrzowie Miast i Gmin Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Departament Funduszy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się z prośbą o przygotowanie propozycji podziału na poszczególne województwa środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2015 na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie… czytaj więcej

16 października 2014

Komunikat w sprawie zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Zwracam się z prośbą o analizę planowanego jeszcze w roku bieżącym zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wg poniższej tabeli. Nazwa jednostki samorządu terytorialnego Kwota środków otrzymanych na realizację zadania w 2014 roku… czytaj więcej