Kategoria: Dotacje dla organów prowadzących

16 września 2015

Komunikat w sprawie planowanej wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od września do grudnia 2015 roku. Zwracam się z prośbą o weryfikację naliczonych kwot ze wskazaniem realnego zapotrzebowania… czytaj więcej

19 czerwca 2015

Komunikat w sprawie wysokości prognozowanych środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania na lata 2016-2019

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast Burmistrzowie Miast i Gmin Wójtowie Gmin Uprzejmie informuję, że Departament Funduszy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje w chwili obecnej założenia do projektu planu finansowego Funduszu Pracy na 2016 rok oraz projekt wstępnych założeń do planu finansowego na lata 2017-2019. Zgodnie z art. 108 ust.… czytaj więcej

2 czerwca 2015

Komunikat w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2015 r.

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Uprzejmie informuję, że w związku z realizacją dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2015 r. (Dz. U. poz. 452) w roku bieżącym obowiązują następujące wzory formularzy niezbędnych do ustalenia… czytaj więcej

6 marca 2015

Subwencja. Czy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka i uczęszczające do niepublicznego przedszkola powinny być przekazywane dwie czy jedna dotacja?

Dziecko może być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności aż do momentu podjęcia przez nie nauki w szkole. Działania podejmowane w ramach wczesnego wspomagania dzieci są organizowane i finansowane niezależnie od wychowania przedszkolnego. Środki przekazywane przez samorządy w postaci dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem są… czytaj więcej

11 lutego 2015

Podział dotacji na wychowanie przedszkolne 2015

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Uprzejmie informuję, że środki z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2015 zostały podzielone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z informacjami zawartymi w Systemie Informacji Oświatowej. Należy podkreślić, że… czytaj więcej

3 lutego 2015

Komunikat w sprawie planowanej wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku. Zwracam się z prośbą o weryfikację naliczonych kwot ze wskazaniem realnego zapotrzebowania… czytaj więcej

26 stycznia 2015

Komunikat w sprawie sprawozdania z wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2014

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji według załączonego wzoru, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2015 roku w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego… czytaj więcej

12 stycznia 2015

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej w 2014 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o obowiązku rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2014 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w terminie do dnia 31 stycznia 2015 roku – zgodnie… czytaj więcej

8 stycznia 2015

Komunikat w sprawie rozliczenia dotacji na wychowanie przedszkolne

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej gminom w 2014 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielania… czytaj więcej

19 grudnia 2014

Rozliczenie zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” w 2014

Szanowni Państwo Prezydenci Miast Burmistrzowie Miast i Gmin Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2014 roku. Rozliczenie należy sporządzić na załączonym druku i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 12 stycznia… czytaj więcej