Kategoria: Dotacje dla organów prowadzących

6 lutego 2017

Dotacja celowa dla gmin

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin   Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 14d ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) środki z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację… czytaj więcej

13 października 2016

Komunikat w sprawie przekazania  informacji zawierającej listę dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Uprzejmie przypominam o konieczności przekazania informacji zawierającej listę dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 14 ust. 4b ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), według… czytaj więcej

13 października 2016

Komunikat w sprawie zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Zwracam się z prośbą o analizę planowanego zapotrzebowania do końca 2016 r. na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wg poniższej tabeli. Nazwa Gminy Wysokość środków finansowych niezbędnych na realizację wniosków, które zostaną złożone do… czytaj więcej

14 września 2016

Komunikat  w sprawie  planowanej  wysokości  dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od września do grudnia 2016 roku. Zwracam się z prośbą o weryfikację naliczonych kwot ze wskazaniem realnego… czytaj więcej

8 lipca 2016

Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania  i opieki w szkołach  – „Bezpieczna+”

Wykaz organów prowadzących i szkół wnioskujących o wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu „Bezpieczna +”, którym proponuje się udzielenie wsparcia finansowego Zgodnie z Porozumieniem nr 68/2015 zawartym pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie wdrażania zadań w województwie świętokrzyskim określonych Rządowym programem… czytaj więcej

21 czerwca 2016

Zapytanie w sprawie prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2017 na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Departament Funduszy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się z prośbą o podanie prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2017 na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z art. 109c ustawy z dnia 20… czytaj więcej

21 czerwca 2016

Komunikat w sprawie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną o charakterze socjalnym za okres styczeń – czerwiec w 2016 roku.

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń – czerwiec 2016 r Informację należy przekazać w formie elektronicznej na… czytaj więcej

7 czerwca 2016

Sposób kalkulowania kwoty subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w roku 2016

MEN przedstawia metodologię wyliczania kwot subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w roku 2016 dla jednostek samorządu terytorialnego – zastosowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do wyliczenia kwot przekazanych przy piśmie z dnia 22 marca 2016 r. nr DWST-WSST.356.2811.2016.CKW: w przypadku… czytaj więcej

4 listopada 2015

Subwencja. Dotowanie szkół i placówek prowadzonych przez podmioty inne niż JST – wyjaśnienia Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej publikuje poniższe wyjaśnienia dotyczące problemów z dotowaniem szkół i placówek prowadzonych przez podmioty inne niż JST: Czy można podać planowaną liczbę uczniów przed wpisaniem niepublicznej szkoły do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego? Czy można podać planowaną liczbę uczniów, później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego… czytaj więcej

16 października 2015

Komunikat w sprawie planowanego zapotrzebowania do końca 2015 r. na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Zwracam się z prośbą o analizę planowanego zapotrzebowania do końca 2015 r. na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wg poniższej tabeli. Nazwa Gminy Wysokość środków finansowych niezbędnych na realizację wniosków, które zostaną złożone do… czytaj więcej