Kategoria: BIP: Informacje wstępne

6 grudnia 2016

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) informuję, iż: administratorem danych osobowych klientów Kuratorium Oświaty w Kielcach jest Świętokrzyski Kurator Oświaty z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce; dane osobowe przetwarzane są w […]

28 lipca 2016

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnianych lub przekazywanych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach, reprezentowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. Informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, o których mowa w […]

25 lipca 2016

Zasady udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP może być udostępniona na wniosek zainteresowanego. Jednakże informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez […]

28 maja 2016

Redakcja strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

Adres redakcji strony WWW Kuratorium Oświaty w Kielcach: Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 tel. (41) 342-16-34, faks (41) 344-88-83 adres e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl strona www oraz BIP: kuratorium.kielce.pl Dane osób redagujących stronę WWW Kuratorium Oświaty w Kielcach: imię i nazwisko: Robert Błaut wydział: Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji numer telefonu: […]

3 kwietnia 2013

Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii

Dla Państwa wygody Serwis kuratorium.kielce.pl używa plików cookies i podobnych technologii między innymi w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia […]

21 listopada 2012

Instrukcja korzystania ze strony WWW Kuratorium Oświaty w Kielcach (strony podmiotowej BIP)

Strona WWW Kuratorium Oświaty w Kielcach pełniąca jednocześnie funkcję strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej to publikator teleinformatyczny służący udostępniania informacji w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet. Publikowane informacje zgromadzone są menu po lewej stronie. Menu jest podzielone na poszczególne działy tematyczne. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści podstron strony WWW urzędu. Treści informacji […]