Kategoria: Bez kategorii

3 stycznia 2019

Wydarzenie patriotyczne – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich

Załączniki Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich Data: 2019‐​​01‐​​03, rozmiar: 208 KB 3 Data: 2019‐​​01‐​​03, rozmiar: 2 MB 2 Data: 2019‐​​01‐​​03, rozmiar: 845 KB 1 Data: 2019‐​​01‐​​03, rozmiar: 867 KB Pobierz wszystkie pliki

28 grudnia 2018

„Znajdziesz mnie?” – bezpłatna aplikacja profilaktyczno – edukacyjna.

Szanowni  Państwo, Zapraszamy Państwa do skorzystania z innowacyjnego narzędzia do pracy profilaktycznej z młodzieżą w postaci bezpłatnej aplikacji profilaktyczno‐​​edukacyjnej na urządzenia mobilne i komputery stacjonarne „Znajdziesz mnie?”. Jej celem jest rozwijanie wiedzy i umiejętności, które chronią młodzież przed popadaniem w zachowania ryzykowne związane z piciem alkoholu w niebanalny sposób. Aplikacja… czytaj więcej

21 grudnia 2018

SELFIE czyli jak cyfrowa jest Twoja szkoła?

Platforma SELFIE to narzędzie, które ma pomóc ocenić szkołom jak efektywnie wykorzystywać nowe technologie w procesie uczenia się. Jego inauguracja odbyła się w warszawskim IX Liceum im Hoffmanowej. – SELFIE umożliwia nauczycielom i uczniom wyrażenie poglądów i może odegrać ważną rolę w dostosowywaniu szkolnictwa do ery cyfrowej – ocenił komisarz… czytaj więcej

7 grudnia 2018

Zarządzenie nr 528/​2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydzielania świadczeń socjalnych ze scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych

Załączniki Zarządzenie nr 528 2018 Data: 2018‐​​12‐​​14, rozmiar: 572 KB

26 listopada 2018

Pismo dotyczące rozliczenia dotacji w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”

Szanowni Państwo Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Prezesi Fundacji oraz Stowarzyszeń W związku ze zbliżającym się zakończeniem realizacji zadania związanego z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w szkołach realizowanego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r.  w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie… czytaj więcej

20 listopada 2018

Spotkanie z cyklu: Historia dla każdego – Zakazane święto: 11 listopada w Polsce Ludowej

Spotkanie z cyklu „Historia dla każdego”. „Zakazane święto: 11 listopada w Polsce Ludowej” – Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”, 21 listopada, godz. 17.00 Nowa sytuacja społeczno‐​​polityczna, w jakiej znalazła się Polska po zakończeniu II wojny światowej, przyczyniła się do zmian w kalendarzu świąt państwowych. W 1945 roku władze komunistyczne zlikwidowały… czytaj więcej

19 października 2018

Wydarzenie patriotyczne – Jestem Małym Patriotą – spotkania i konkursy z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości w Przedszkolu Publicznym nr 19 im. Jana Brzechwy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Załączniki Jestem Małym Patriotą Data: 2018‐​​10‐​​19, rozmiar: 1 MB

3 października 2018

Operacja polska NKWD – nieznane fakty. Projekcja filmów dokumentalnych w Przystanku Historia IPN

Operacja polska NKWD – nieznane fakty. Projekcja filmów dokumentalnych w Przystanku Historia IPN – Kielce, ul. Warszawska 5, 4 października 2018 r., godz. 17.00 Jedna z największych nieznanych zbrodni, jakiej doświadczyła ludność polska z rąk bolszewików w latach 1937–1938 będzie tematem kolejnego spotkania w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w… czytaj więcej

13 września 2018

ZMIANA MIEJSCA XI edycji przedsięwzięcia profilaktyczno‐​edukacyjnego „Kochane Pierwszaki”

Panie/​​Panowie Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie Dyrektorzy szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego Informuję Państwa, że w związku z problemami organizacyjnymi związanymi z dużą liczbą zgłoszonych dzieci, biorąc pod uwagę ich bezpieczeństwo, zmieniono miejsce uroczystości. Uroczystość odbędzie się 18 września 2018 r. w Hali Legionów, która wchodzi w skład Zespołu Obiektów Sportowych, ul. Leszka… czytaj więcej

13 sierpnia 2018

Narady inaugurujące nowy rok szkolny 2018/​2019

Panie, Panowie Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Organy prowadzące szkoły i placówki niepubliczne, Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, Przedstawiciele związków zawodowych w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w naradach inaugurujących nowy rok szkolny 2018/​​2019 podczas których zostaną przedstawione: sprawozdanie i… czytaj więcej

8 sierpnia 2018

Pismo dotyczące szkół niepublicznych, które otrzymały uprawnienia szkoły publicznej, w tym po uznaniu ich za eksperymentalne

Dyrektorzy szkół niepublicznych Organy prowadzące Szanowni Państwo, Przekazuję w załączeniu pismo Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej (DPPI-WIT.4021.1.2018.MMB) dotyczące szkół niepublicznych, które otrzymały uprawnienia szkoły publicznej, w tym po uznaniu ich za eksperymentalne. Załączniki Pismo MEN Data: 2018‐​​08‐​​08, rozmiar: 434 KB… czytaj więcej

27 lipca 2018

Komunikat w sprawie „Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół/​placówek doskonalenia nauczycieli”

W związku z wejściem w życie  z  dniem  1 września 2018 roku zmian w przepisach  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy dyrektora szkoły,  Świętokrzyski Kurator Oświaty,  jako organ nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami oświatowymi na terenie województwa świętokrzyskiego, w porozumieniu  z organami prowadzącymi… czytaj więcej

14 grudnia 2016

Przeciwdziałanie obciążeniu uczniów ciężkimi tornistrami

Dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów Główny Inspektorat Sanitarny przeprowadził ogólnopolskie badanie obciążenia uczniów ciężarem tornistrów. Badaniem objęto 114 2388 uczniów w 678 szkołach. Z uzyskanych danych wynika, że 58%, czyli 22 010 uczniów klas I‐​​III nosi plecaki przekraczające 10% masy ciała, natomiast 17% nosi plecaki przekraczające 15% masy ciała podczas,… czytaj więcej

14 grudnia 2016

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestr zarządzeń Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Rejestr skarg i wniosków. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw. Rejestr delegacji pracowników. Rejestr pracowników odchodzących na emeryturę. Rejestr pieczęci. Książka środków trwałych. Książka inwentarzowa. Książka druków ścisłego zarachowania. Książka wyjść służbowych i prywatnych pracowników. Księga kontroli zewnętrznych. Dzienniki korespondencyjne. Ewidencja aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Ewidencja… czytaj więcej

21 listopada 2016

Zaproszenie na naradę szkoleniową dyrektorów publicznych poradni psychologiczno‐​pedagogicznych

Panie, Panowie Dyrektorzy Publicznych Poradni Psychologiczno‐​​Pedagogicznych w województwie świętokrzyskim Zapraszam serdecznie na naradę szkoleniową dyrektorów publicznych poradni psychologiczno‐​​pedagogicznych, podczas której omówione zostaną sprawy wydawania orzeczeń przez zespoły orzekające i ich zgodności z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Spotkanie odbędzie się w dniu 2 grudnia 2016 r. w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno‐​​Pedagogicznych… czytaj więcej

14 listopada 2016

„Akademia Metodyczna” w powiecie kazimierskim

Kuratorium Oświaty oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach serdecznie zapraszają nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli wychowania fizycznego w roku szkolnym 2016/​​2017 do aktywnego udziału w projekcie „Akademia Metodyczna”. Spotkanie w ramach „Akademii Metodycznej” dla nauczycieli a terenu powiatu kazimierskiego odbędzie się w Zespole Szkół w Opatowcu, ul. Nowokorczyńska 4… czytaj więcej