12 września 2017

Zaproszenie do przystąpienia do Świętokrzyskiej Sieci Szkół

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek Serdecznie zapraszam szkoły i placówki, które aktywnie i twórczo zaangażowane są w działania z zakresu edukacji i promocji zdrowia do podjęcia współpracy w ramach świętokrzyskiej sieci szkół promujących zdrowie i ubieganie się o uzyskanie wojewódzkiego certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie. Koncepcja i strategia tworzenia SzPZ… czytaj więcej

12 września 2017

Stare SIO. Komunikat w sprawie „oddziałów szkoły innego typu”, w tym oddziałów gimnazjum w szkole podstawowej

W aplikacji SIO na 10 września 2017 r. dodanie „oddziałów szkoły innego typu” następuje przez zaznaczenie nazwy szkoły w drzewku po lewej stronie ekranu, kliknięcie prawym klawiszem myszy i wybranie opcji „dodaj oddziały”. W przypadku tworzenia nowego pliku istnienie  „oddziałów szkoły innego typu” należy zaznaczyć w tablicy „identyfikacja typu”.

12 września 2017

Informacja dla szkół biorących udział w przedsięwzięciu profilaktyczno-edukacyjnym „Kochane Pierwszaki”

Podczas uroczystości Kochane Pierwszaki dzieci posiadające zgodę rodziców (załącznik nr 2) w ramach akcji „Ratujmy dzieciom wzrok” będą mogły skorzystać z usług Salonu Optycznego KLANK OPTYK www.klank.optyk.pl i dokonać bezpłatnego badania wzroku. Do pobrania: załącznik nr 2  

12 września 2017

Komunikat w sprawie uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej

Panie, Panowie Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Nauczyciele w województwie świętokrzyskim Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje, że uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej odbędą się 13 października 2017 r., o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej „Okrąglak” Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, aleja IX Wieków Kielc 3.… czytaj więcej

12 września 2017

Konkurs „Z programowaniem za pan brat”

Programowanie, nauka, proces, projekt – to kilka wybranych słów-kluczy naszego konkursu. Wszystkich nauczycieli szkół podstawowych (klasy 1–7), zainteresowanych problematyką nauki programowania i wykorzystywania programowania w nauczaniu w ramach realizacji nowej podstawy programowej, zapraszamy do udziału w konkursie „Z programowaniem za pan brat”. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.… czytaj więcej

12 września 2017

Podejmowanie tzw. uchwał deklaratoryjnych w 2017 roku

Zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) z dniem 1 września 2017 r.: Każda dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa obejmująca klasy I–VI staje się ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą klasy I–VIII. Dotychczasowa… czytaj więcej

12 września 2017

Konferencja prasowa „Funkcjonowanie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach z rówieśnikami”

Funkcjonowanie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach z rówieśnikami to główna tematyka konferencji prasowej z udziałem Wicewojewody Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Kazimierza Mądzika.  Ministerstwo Edukacji Narodowej zadbało o edukację dzieci i uczniów z różnymi potrzebami. Zasadniczym celem wprowadzanych zmian było włączenie ucznia do grupy rówieśniczej. Uczeń niepełnosprawny,… czytaj więcej

11 września 2017

Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Turku serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem. Konkurs podzielony jest na trzy edycje artystyczne: recytatorską (recytacja wierszy Włodzimierza Pietrzaka), fotograficzną i plastyczną. Celem konkursu jest motywowanie dzieci i młodzieży… czytaj więcej

11 września 2017

Nowe SIO. Konieczność korzystania z najnowszych wersji nowoczesnych przeglądarek

W związku faktem uruchomienia od 24 lipca 2017 roku przegladarkowej wersji aplikacji systemu nowego SIO, bezwzględnie zalecam korzystać z najnowszej wersji jednej z wielu nowoczesnych przeglądarek. Jakie są najnowsze wersje najnowocześniejszych przeglądarek? Skąd je pobrać? Proszę zajrzeć na stronę: http://outdatedbrowser.com/pl

11 września 2017

Nowe SIO. Procedura poprawnego wyłączenia szkoły lub placówki z jednostki nadrzędnej (zespołu szkół)

W związku z dosyć często popełnianym błędem polegającym na wpisywaniu jedynie daty wyłączenia z jednostki nadrzędnej (zespołu szkół) bez usuwania samej jednostki nadrzędnej (zespołu szkół) poniżej przedstawiam krótką poprawną procedurę wyłączania szkoły lub placówki z jednostki nadrzędnej (zespołu szkół). Na karcie „Placówki” wybieramy interesującą nas szkołę lub placówkę, którą chcemy… czytaj więcej

11 września 2017

Komunikat w sprawie danych dotyczących klas wielozawodowych

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół zawodowych w woj. Świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej klas wielozawodowych zgodnie z zamieszczonymi tabelami – stan na dzień 15 września 2017 i przesłanie na adres e-mail: ewa.pietraszek@kuratorium.kielce.pl; malgorzata.zielinska@kuratorium.kielce.pl do dnia 15 września 2017. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3 letnia Lp. Nazwa zawodu Symbol… czytaj więcej

11 września 2017

Stare SIO. Problem z nadpisywaniem nauczyciel przy imporcie danych z kilku plików

Zwracam uwagę na małą trudność, która pojawia się w momencie importu danych o nauczycielach z kilku plików. Otóż zaznaczenie podgałęzi w danych źródłowych „Kadra pedagogiczna” i próba importu danych o nauczycielach do pliku, w którym są już wcześniej zaimportowani nauczyciele, skutkuje usunięciem pierwotnie zapisanych danych o nauczycielach i pobraniem danych z… czytaj więcej

9 września 2017

Projekt Regionalny Ośrodek Dialogu i Edukacji Historycznej (RODEH)

Fundacja „Centrum Europejskie-Natolin” (CEN) rozpoczęła realizację projektu oświatowego Regionalny Ośrodek Dialogu i Edukacji Historycznej (RODEH). Projekt RODEH finansowany jest ze środków własnych CEN oraz z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, przeznaczonej na działania ponadregionalne, skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w ramach zadania publicznego: „Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom” w roku… czytaj więcej

9 września 2017

Konkurs na stanowiska kierownicze w Szkołach Europejskich

Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) kierownika Wydziału Matury Europejskiej w Biurze Sekretarza Generalnego Szczegółowe warunki konkursu znajdują się na stronie: https://men.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/oswiata-polska-za-granica/konkurs-na-stanowiska-w-szkolach-europejskich.html

9 września 2017

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”

W ramach działalności informacyjno-edukacyjnej na rzecz upowszechnienia wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych od 2009 roku realizuje Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Dotychczasowe edycje… czytaj więcej

9 września 2017

Terminarz Olimpiady Języka Niemieckiego na rok szkolny 2017/2018

Podstawowym celem Olimpiady Języka Niemieckiego jest zainteresowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych językiem niemieckim, wartościami kulturowymi niemieckiego obszaru językowego oraz poznanie kultury, literatury krajów niemieckiego obszaru językowego. Pogłębienie wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego ma służyć utrwaleniu pokojowego współistnienia pomiędzy narodami naszego kontynentu, lepszemu zrozumieniu odmiennych wartości kulturowych, wyjaśnieniu ich rozwoju i… czytaj więcej

9 września 2017

Konkurs „Niepodległa. Tradycja i współczesność”

Muzeum Niepodległości w Warszawie ogłasza kolejną edycję konkursu „Niepodległa. Tradycja i współczesność” na rok szkolny 2017/2018 Cele konkursu: Zapoznanie z problematyką odzyskania i obrony przez Polskę niepodległego bytu. Przybliżenie postaci zaangażowanych w walkę o wolność kraju w XIX i XX wieku. Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego.… czytaj więcej