9 listopada 2017

Program Centrum Edukacyjnego IPN Przystanek Historia na listopad 2017

I. WYDARZENIA OTWARTE WYSTAWY O Niepodległą. Rok 1914 I Kompania Kadrowa utworzona z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w sierpniu 1914 r. dała początek Legionom Polskim. Był to pierwszy regularny oddział Wojska Polskiego od czasów powstania styczniowego. Legiony utworzono w oparciu o oddziały Strzelca, Drużyny Strzeleckie, Polowe Drużyny Sokoła oraz inne organizacje… czytaj więcej

9 listopada 2017

„Nauczyciel Kraju Ojczystego”

W dniu 24 października 2017 roku w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej kolejnej grupie nauczycieli i wychowawców, którzy w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej upowszechniają turystykę i krajoznawstwo wręczono zaszczytny tytuł „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. Wyróżnienia Zarządu Głównego PTTK i list gratulacyjny od Ministra Edukacji Narodowej wręczali dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN, Joanna… czytaj więcej

8 listopada 2017

„Wyzwolenie” na podstawie S. Wyspiańskiego z Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie w Internetowym Teatrze TVP dla szkół

Telewizja Polska S.A. serdecznie zaprasza do obejrzenia spektaklu „Wyzwolenie” z Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie. Oprócz zgromadzonej w teatrze widowni, to wyjątkowe przedstawienie w wykonaniu krakowskich aktorów, zobaczą na żywo uczniowie w wielu szkołach w całej Polsce. Będzie to możliwe dzięki realizowanemu przez Telewizję Polską projektowi „Internetowy Teatr TVP… czytaj więcej

7 listopada 2017

Konferencja „Jak zrozumieć ucznia z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi? Praca z dziećmi i młodzieżą  z zespołem Aspergera”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach zapraszają do udziału w konferencji pn.: „Jak zrozumieć ucznia z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi? Praca z… czytaj więcej

7 listopada 2017

Konferencja „Interdyscyplinarne Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych i Ścisłych”

Centrum Badań Kosmicznych PAN, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów zapraszają nauczycieli fizyki, chemii, geografii i biologii na konferencję „Interdyscyplinarne Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych i Ścisłych”, która odbędzie się 13 listopada 2017r. w Ośrodku Szkoleniowym OEIiZK, przy ul. Nowogrodzkiej 73 w Warszawie.… czytaj więcej

7 listopada 2017

Uaktualnienie bazy danych dotyczącej klas mundurowych oraz zaproszenie na VIII Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży”

Panie, Panowie Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach mundurowych Zapraszam do udziału w VIII Ogólnopolskim Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży”, które odbędzie się 27-29 listopada br. w Nowym Glinniku.… czytaj więcej

7 listopada 2017

Konferencja prasowa promująca I tom Serii Świętokrzyskiej pt. „Listy z frontu i na front. Korespondencja rodziny Massalskich (1914–1921)”

Konferencja prasowa promująca I tom Serii Świętokrzyskiej pt. „Listy z frontu i na front. Korespondencja rodziny Massalskich (1914–1921)”, odbędzie się 7 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” przy ul. Warszawskiej 5 w Kielcach.… czytaj więcej

7 listopada 2017

II edycja Olimpiady Cyfrowej

Fundacja Nowoczesna Polska w roku szkolnym 2017/2018 zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych, do udziału w drugiej edycji Olimpiady Cyfrowej. Jest to konkurs interdyscyplinarny zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, sprawdzający kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Rejestracji uczestników można dokonać, wypełniając formularz w Elektronicznym Systemie Zgłoszeń na stronie https://olimpiadacyfrowa.pl/ do dnia… czytaj więcej

7 listopada 2017

X edycja ogólnopolskiego konkursu „ELEKTRON”

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2017/2018 zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych do udziału w X edycji ogólnopolskiego konkursu „ELEKTRON”. Tematyka konkursu wiąże się z profilem kształcenia na Wydziale, a w szczególności elektrotechniki, elektroniki, telekomunikacji, optoelektroniki i fotoniki oraz mechatroniki. Szczegółowe informacje o konkursie „ELEKTRON”… czytaj więcej

7 listopada 2017

Zbiórka na rzecz dzieci z Beninu i Togo „Scyzoryki zbierają dla Afryki!”

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach koordynuje akcję zbiórki na rzecz dzieci z Beninu i Togo w Afryce pod hasłem: „Scyzoryki zbierają dla Afryki!”. Zgłoszenia do akcji przyjmowane są do 10 listopada 2017 roku. Akcja trwa do 24 listopada 2017 r. Szczegółowe informacje: http://www.zsz1.kielce.pl/aktualnosci

6 listopada 2017

Nowe SIO. Zmiana w zasadach rozpatrywania wniosków o upoważnienia dla pracowników jst, szkół i placówek oświatowych

Zwracam uwagę na fakt zmiany zasad rozpatrywania wniosków o upoważnienia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, szkół i placówek oświatowych. Od 24 lipca 2017 wnioski dla: kierowników jednostek samorządu terytorialnego rozpatruje właściwy terytorialnie kurator oświaty lub upoważniony przez kuratora oświaty pracownik kuratorium oświaty, pracowników jednostek samorządu terytorialnego rozpatruje kierownik tej jednostki… czytaj więcej