4 grudnia 2018

Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty oraz Trenerów i Instruktorów w Badmintonie

Wspólnie ze Świętokrzyskim Związkiem Badmintona w Kielcach zapraszamy do udziału w Mistrzostwach Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty oraz Trenerów i Instruktorów w Badmintonie, które odbędą się w sobotę, 8 grudnia w Hali Widowiskowo‐​​Sportowej OSiR w Staszowie. Uroczyste otwarcie zawodów nastąpi o godzinie 9.00.… czytaj więcej

3 grudnia 2018

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jeszcze w tym roku rozpocznie nabór wniosków do nowego projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. W planach jest objęcie zasięgiem działań terytorium całej Polski. Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” jest odpowiedzią na zainteresowanie polskich szkół możliwościami finansowania wyjazdów zagranicznych uczniów. Celem projektu… czytaj więcej

3 grudnia 2018

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach

Konieczność uwzględnienia w planie zajęć dydaktyczno‐​​wychowawczych równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, obowiązek zasięgnięcia opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego przez dyrektora szkoły lub placówki w sprawie długości przerw międzylekcyjnych, a także określenie obowiązku dyrektora szkoły lub placówki w zakresie zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych… czytaj więcej

3 grudnia 2018

Ogólnopolski konkurs „Myśli Jana Pawła II” jest konkursem tematycznym dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych

Podlaski Kurator Oświaty zaprasza uczniów szkół województwa świętokrzyskiego do udziału w Ogólnopolskim konkursie „Myśli Jana Pawła II”.… czytaj więcej

30 listopada 2018

24 grudnia 2018 dniem wolnym od pracy w Kuratorium Oświaty w Kielcach

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia  24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej Kuratorium Oświaty w Kielcach będzie nieczynne. W zamian za dzień wolny wyznaczonym dniem pracy… czytaj więcej

30 listopada 2018

Nowe SIO. Zmiany w sposobie wykazywania tygodniowego wymiaru zajęć w nowym SIO

UWAGA! Poniższa zmiana dotyczy tylko i wyłącznie nowego SIO. Dane starego SIO pozostają bez zmian! Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o zmianie sposobu wykazywania tygodniowego wymiaru zajęć w przypadku osób pełniących obowiązki np. w klasach maturalnych, których liczba godzin danego obowiązku realizowanych w trakcie… czytaj więcej

30 listopada 2018

WUP: dofinansowanie szkoleń i kursów dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje, że wśród priorytetów wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na rok 2019 znajduje się „Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu”. Oznacza to, że placówki prowadzące kształcenie zawodowe… czytaj więcej

30 listopada 2018

Szkoła w drugim roku wdrożonej reformy edukacji – dane z Systemu Informacji Oświatowej

Rok szkolny 2018/​​2019 to większa liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, a także więcej etatów. Wzrosła też liczba przedszkoli i przedszkolaków – tak wynika z danych przekazanych przez dyrektorów do Systemu Informacji Oświatowej. Oznacza to, że sprawdziły się pozytywne prognozy Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie wpływu reformy edukacji na… czytaj więcej

29 listopada 2018

Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty

W dniu 26 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik rozpoczął spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. Tematem zebrania były zmiany w kształceniu zawodowym oraz ustalenie planu pracy rady na bieżący rok szkolny. W swojej wypowiedzi kurator oświaty skoncentrował… czytaj więcej

29 listopada 2018

III Olimpiada Statystyczna

Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają młodzież szkół ponadgimnazjalnych do udziału w III edycji Olimpiady Statystycznej, która odbędzie się w roku szkolnym 2018/​​2019. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno‐​​gospodarczych. Spośród uczestników w ramach trójstopniowej rywalizacji zostanie wyłonione grono finalistów… czytaj więcej

29 listopada 2018

Turniej wiedzy o finansach i ekonomii „Sukces Na Bank”

Fundacja „Bit Masters” zaprasza do udziału w turnieju wiedzy o finansach i ekonomii „Sukces na Bank”. Turniej skierowany dla szkół średnich – liceów i techników jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Projekt ten objęła patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska.… czytaj więcej

28 listopada 2018

Podsumowanie drugiego spotkania III cyklu szkoleń dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego

Miło nam poinformować, że w dniu 22 listopada 2018 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyło się drugie spotkanie szkoleniowe dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego. Organizatorem szkoleń jest Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pan Kazimierz Mądzik. W spotkaniu wziął udział Pan Zbigniew Wojciechowski –… czytaj więcej

27 listopada 2018

„Każdy człowiek ma prawo, by szanowane było jego życie i godność, które stanowią dobra nienaruszalne” – zaproszenie na XIX Maraton Pisania Listów

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach serdecznie zaprasza w imieniu Amnesty International na XIX Maraton Pisania Listów, który odbędzie się w dniu 04.12.2018 w godz. 10.00 – 16.00. W tym dniu będą pisane listy w obronie „więźniów sumienia”, czyli ludzi więzionych na całym świecie za walkę o… czytaj więcej