5 stycznia 2009

Sprawozdanie z wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2008

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin oraz Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji według załączonego wzoru, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2009 roku w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych… czytaj więcej

5 stycznia 2009

Informacja dla dyrektorów szkół w których będą się odbywać konkursy przedmiotowe

Dyrektorzy szkół w których będą się odbywać najbliższe konkursy: Konkurs Historyczny dla szkół gimnazjalnych odbierają testy konkursowe od dnia 5 stycznia 2009 r. w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach adres: 25–431 Kielce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (dawna ul. Hanki Sawickiej) 42. tel. 041 332 32 03.

5 stycznia 2009

Miejsca eliminacji II etapu konkursu matematyczno‐​przyrodniczego dla szkół podstawowych

II etap konkursu matematyczno‐​​przyrodniczego dla szkół podstawowych odbędzie się w następujących szkołach: miasto Kielce – Szkoła Podstawowa nr 18 w Kielcach przy ul. Chrobrego 105 powiat kielecki – Szkoła Podstawowa nr 8 w Kielcach przy ul. Karskiego 26

17 grudnia 2008

Komunikat w sprawie wzoru sprawozdań z realizacji Rządowego programu na lata 2008–2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Szanowni Państwo, Starostowie i Prezydent Miasta Kielce Dyrektorzy Publicznych Poradni Psychologiczno‐​​Pedagogicznych w woj. świętokrzyskim W nawiązaniu do naszych komunikatów z dnia 8 października 2008r oraz 13 października 2008 r. , Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina, że z dniem 31 grudnia br. kończy się realizacja dwóch zadań w ramach Rządowego… czytaj więcej

15 grudnia 2008

Sprawozdania z realizacji programu „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich”

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin oraz Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie informuje, że z dniem 10 grudnia 2008 r. upłynął termin realizacji zadania pn. „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich”. Podmioty, które zawarły umowę na realizację programów… czytaj więcej

15 grudnia 2008

Komunikat w sprawie sprawozdania z realizacji programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast,
 Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin oraz Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych   Kuratorium Oświaty uprzejmie informuje, że z dniem 10 grudnia 2008 r. upłynął termin realizacji Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Podmioty, które zawarły umowę na realizację zadania,… czytaj więcej