3 lutego 2010

Informacje dotyczące etapu rejonowego VIII Konkursu Informatycznego

Etap Rejonowy przeprowadzony zostanie w dniu 19 lutego 2010 r. (piątek) o godzinie 13.30. Na Etapie Rejonowym uczniowie rozwiązują zadania w określonym czasie (120 minut). Informacje dotyczące miejsc, w których przeprowadzony zostanie Etap Rejonowy podane są w załączonym wykazie. Informujemy, że do rozwiązania zadań Etapu Rejonowego dostępne będzie następujące oprogramowanie:… czytaj więcej

3 lutego 2010

Informacja dotycząca odbioru testów do przeprowadzenia II etapu Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego

Dyrektorzy szkół (lub osoby upoważnione), w których odbywać się będzie II etap Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego proszeni są o odbiór testów Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, adres: ul. Marszałka Piłsudskiego 42 (Osiedle Świętokrzyskie, budynek SP nr 33) od dnia 2 lutego 2010r. w… czytaj więcej

7 stycznia 2010

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła”

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowieoraz inne organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowew województwie świętokrzyskim  Kuratorium Oświaty w Kielcach przedkłada w załączeniu poniżej wzór sprawozdania (dla dyrektora szkoły i organu prowadzącego) z realizacji Rządowego programu wspierania w latach 2009–2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I‐​​III… czytaj więcej