1 marca 2010

Lista osób dopuszczonych do Finału VIII Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów

Komisja Wojewódzka zatwierdziła listę uczniów dopuszczonych do Etapu Wojewódzkiego VIII Konkursu Informatycznego. Informacje o liczbie punktów uzyskanych w Etapie Rejonowym przez pozostałych uczniów można uzyskać pod telefonem: 0–41 362–51–65 Finał Konkursu odbędzie się w dniu 11 marca 2010 r. (czwartek) o godzinie 13.30 w pracowniach Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w… czytaj więcej

24 lutego 2010

Europejski Dzień Numeru 112 we włoszczowskiej „Jedynce”

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i Zespół Placówek Oświatowych 
nr 1 we Włoszczowie zorganizowali w dniu 11 lutego 2010r. Europejski Dzień Numeru 112. Patronat honorowy nad imprezą objęli Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Świętokrzyski Komendant Państwowej Straży Pożarnej. Głównym punktem imprezy byłą premiera piosenki „Alarmowy 112”, którą włoszczowscy strażacy wraz z… czytaj więcej

24 lutego 2010

VI Biesiada Cygańska

W Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie odbyła się VI Biesiada Cygańska. Tegoroczna edycja była pod hasłem „Cygańskie wędrowanie przez Świat…” W uroczystości uczestniczyła Pani Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Pani Krystyna Kielisz – Burmistrz Miasta i Gminy Opatów oraz przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących z placówką.

19 lutego 2010

Rozwijanie zainteresowań uczniów w Szkole Podstawowej nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim z godzin wynikających z art. 42 KN przeznaczono m.in. na prace z uczniem mającym trudności w nauce, a w dalszej kolejności na pracę z uczniem zdolnym i na zajęcia rozwijające zainteresowania.  Do innych, ciekawych form zajęć, które cieszą się dużym zainteresowaniem… czytaj więcej

11 lutego 2010

Informacja dla Komisji Konkursowych z przedmiotów biologia i historia

Dyrektorzy szkół lub osoby upoważnione, w których odbywać się będzie II etap Konkursu Biologicznego i II etap Konkursu Historycznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego proszeni są o odbiór testów z Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka Piłsudskiego 42 (Osiedle Świętokrzyskie, budynek SP nr 33) od… czytaj więcej