9 lutego 2011

Informacja dla uczestników III etapu Konkursu Języka Niemieckiego

Wojewódzka Komisja Konkursowa informuje, że III etap IX Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego odbędzie się w terminach: Część pisemna – 23 lutego 2011 r., godzina 14.45 w V Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Toporowskiego 96 Część ustna – 14 marca 2011 r. , godzina 13.30 w Samorządowym Ośrodku Doradztwa… czytaj więcej

4 lutego 2011

II etap konkursu przedmiotowego z j.polskiego – przesunięcie terminu wglądu do prac i odwołań

Wojewódzka Komisja Konkursowa informuje, że przedłuża się termin wglądu do prac i składania odwołań do II etapu gimnazjalnego konkursu przedmiotowego z j. polskiego do 21.02.2011. Przesunięcie terminu jest spowodowane ogłoszeniem wyników konkursu w czasie ferii zimowych.

4 lutego 2011

Podsumowanie uroczystości wręczania stypendiów Prezesa Rady Ministrów

„Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy,choć otrzymuje go tylko jednostka”(Krzysztof R.  Jaśkiewicz) W dniach 17–24 stycznia 2011 roku w Kazimierzy Wielkiej, Włoszczowie, Starachowicach, Sandomierzu i Bodzentynie odbyły się uroczystości wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Dyplomy otrzymało 136 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego.Zorganizowanie uroczystości było możliwe dzięki… czytaj więcej

24 stycznia 2011

Informacja dla rodziców, których dzieci uczestniczyły w konkursach przedmiotowych

Wojewódzka Komisja konkursowa, informuje, że wyniki z drugich etapów konkursów przedmiotowych możemy uzyskać w szkołach w których dzieci pisały dany konkurs.  W tych miejscach również można obejrzeć prace uczniów po uprzednim umówieniu się z przewodniczącym Komisji Konkursowej. Odwołania od wyników składamy również do szkoły w której odbywał się konkurs. Wojewódzka… czytaj więcej

21 stycznia 2011

Komunikat w sprawie informacji dotyczących wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2010

Szanowni Państwo Marszałek Województwa,Starostowie Powiatów,Prezydenci Miast, Burmistrzowiei Wójtowie Gmin Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji według załączonego wzoru, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2011 roku w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2010.… czytaj więcej