10 czerwca 2011

Komunikat w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim W związku z rozpoczęciem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 31 lipca br. zaktualizowanych danych (uzupełnienie załączonej tabeli) dotyczących dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających we wrześniu br. naukę w… czytaj więcej

9 czerwca 2011

Dostępne materiały elektroniczne – prezentacja ze szkolenia

Koalicja Otwartej Edukacji publikuje materiały ze szkolenia Koalicji na temat dostępności materiałów elektronicznych, które odbyło się 3 czerwca w Fundacji Nowoczesna Polska. Szkolenie prowadził Jacek Zadrożny i Piotr Witek z Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego (członka KOED). Prezentacja jest w formacie HTML.  Materiały są dostępne na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 2.5 Polska z… czytaj więcej

8 czerwca 2011

Porozumienie w sprawie powołania Koalicji ds. Realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa świętokrzyskiego Pragnę poinformować, że w dniu 26 maja 2011 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim zawarte zostało porozumienie w sprawie powołania Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Zespołu – Koalicji ds. Realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu. Nadrzędnym celem porozumienia jest budowanie zintegrowanego systemu przeciwdziałania uzależnieniu od używania tytoniu… czytaj więcej

7 czerwca 2011

Don Kichot z La Manchy na Wolnych Lekturach

W serwisie Wolne Lektury zostało opublikowane najobszerniejsze z istniejących dotąd tłumaczenie słynnego dzieła Miguela de Cervantesa. Ponadto wiele ciekawych szczegółów z awanturniczego życia autora „Don Kichota” czytelnicy znajdą w dołączonym do wydania wstępie autorstwa Juliana Adolfa Święcickiego, tłumacza literatury hiszpańskiej, portugalskiej i francuskiej, pisarza i historyka literatury, członka redakcji „Biblioteki Warszawskiej”, zasłużonego dla… czytaj więcej

3 czerwca 2011

Krótki przewodnik dla każdego „Dwadzieścia rzeczy, które należy wiedzieć o przeglądarkach i internecie”

W dzisiejszych czasach coraz częściej polegamy na internecie, dzięki któremu mamy szybki dostęp do informacji, możemy błyskawicznie porozumiewać sie między sobą i uczestniczyć w wydarzeniach na całym świecie. Czynności te są możliwe dzięki otwartej sieci, do której dostęp ma każdy, używając przeglądarki na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Ale jak działają… czytaj więcej

1 czerwca 2011

Sprawozdanie z konferencji inaugurującej pilotażowy program edukacji prawnej „Świadomy swoich praw obywatel”

W dniu 23 maja 2011 roku z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Muzoł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie odbyła się konferencja inaugurująca program edukacji prawnej „Świadomy swoich praw obywatel”. Program realizowany jest w sześciu szkołach ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Są to: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych… czytaj więcej

27 maja 2011

Dodatkowy nabór wniosków do programu rządowego „Radosna szkoła” w 2011 r.

Kuratorium Oświaty w Kielcach  publikuje w załączeniu Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie dodatkowego naboru wniosków na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”. Informujemy, że wzory wniosków są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Radosna szkoła” w zakładce „Formularze”.

25 maja 2011

Komplet broszur o różnych aspektach otwartości: otwartej nauce, domenie publicznej oraz otwartości w kontekście prawnym

Wartościową pozycją opublikowaną przez Koalicję Otwartej Edukacji jest komplet broszur o różnych aspektach otwartości: otwartej nauce, domenie publicznej oraz otwartości w kontekście prawnym. Broszury mają otwartą formułę, pozostawiając miejsce na kolejne części przedstawiające otwartość w różnych obszarach funkcjonowanie społeczeństwa informacyjnego.

25 maja 2011

Domena publiczna

Domena publiczna gwarantem dostępu do wiedzy. Domenę publiczną możemy rozumieć jako dobro wspólne całego społeczeństwa, a nawet całej ludzkości. Składają się na nią takie  zasoby wspólne, jak: dziedzictwo kulturowe, wspólny język, wspólna wiedza i wymieniane informacje czy środowisko naturalne i krajobraz. Dobra wspólne charakteryzują się tym, że ich wykorzystanie ma… czytaj więcej