15 września 2017

Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach rozpoczyna realizację projektu pod nazwą Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej. Projekt, realizowany przy wsparciu Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego i pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, kierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, przede wszystkim nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W projekcie będą mogły uczestniczyć zarówno osoby początkujące, jak i mające… czytaj więcej

14 września 2017

Konkurs filmowy „Co to znaczy być patriotą”

Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego do wzięcia udziału w konkursie filmowym „Co to znaczy być patriotą”. Ideą projektu jest wykorzystanie faktu, iż młodzi ludzie potrafią bardzo sprawnie posługiwać się współczesnymi zdobyczami technologii. Konkurs podzielony został na trzy kategorie. Pierwsza kategoria to… czytaj więcej

14 września 2017

Stowarzyszenie „Kielecka Rodzina Katyńska”, Związek Sybiraków Oddział Wojewódzki Kielce – Zaproszenie

Stowarzyszenie „Kielecka Rodzina Katyńska” oraz Związek Sybiraków Oddział Wojewódzki Kielce  zapraszają  w dniu 17.09.2017 r. na obchody 78. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Spotkanie o godzinie 11.00 przy pomniku Sybiraków na Cmentarzu Starym w Kielcach, następnie przyjście pod pomnik Katyński na Cmentarzu Partyzanckim.  Godz. 17.00 – msza św. w Kościele… czytaj więcej

14 września 2017

Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

„Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” jest ogólnopolskim, cyklicznym konkursem wiedzy historycznej, organizowanym przez Fundację Centrum Solidarności z Gdańska i skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego głównym celem jest podniesienie poziomu wiedzy o historii najnowszej Polski lat 1970-1990.… czytaj więcej

14 września 2017

Nowe SIO. Termin do 15 września 2017. Obowiązek przekazania do RSPO przez jst informacji o szkołach przekazanych do prowadzenia w drodze umowy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 949): Jednostki samorządu terytorialnego do dnia 15 września 2017 r. przekażą do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych informację o szkołach przekazanych do prowadzenia… czytaj więcej

13 września 2017

Nowe SIO. Szkoły i placówki oświatowe mają możliwość zalogowania się do systemu, ale nie będą aktualnie widzieć modułów: Uczeń, Nauczyciel, Dane zbiorcze

Uprzejmie informuję, że szkoły i placówki oświatowe mają już możliwość zalogowania się do systemu, pod warunkiem posiadania ważnego loginu i hasła, czyli danych dostępowych, dla których nie upłynął termin ważności. Zwracam uwagę, że aktualnie dyrektorzy szkół i placówek oświatowych będą widzieć po zalogowaniu następujące moduły: Start, Wnioski, Pracownicy. Natomiast pracownicy szkół… czytaj więcej

13 września 2017

FLEX 2017/2018 − druga edycja programu stypendialnego

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz American Councils for International Education zapraszają uczniów klas trzecich gimnazjum oraz klas pierwszych liceum do udziału w Programie FLEX w roku szkolnym 2017/2018. Program skierowany jest do uczniów zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej. Program FLEX (Future Leaders Exchange Program) został zatwierdzony przez… czytaj więcej

13 września 2017

XI edycja konkursu „Młody Innowator”

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT od lat realizuje inicjatywy służące wsparciu rozwoju kreatywności uczniów, szczególnie w zakresie przygotowania specjalistów potrzebnych gospodarce oraz prowadzi działania mające na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży naukami ścisłymi i technicznymi. W roku szkolnym 2017/2018 Naczelna Organizacja Techniczna kieruje do uczniów i nauczycieli propozycje wspierające polską szkołę… czytaj więcej

13 września 2017

XLIV Olimpiada Wiedzy Technicznej

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT od lat realizuje inicjatywy służące wsparciu rozwoju kreatywności uczniów, szczególnie w zakresie przygotowania specjalistów potrzebnych gospodarce oraz prowadzi działania mające na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży naukami ścisłymi i technicznymi. W roku szkolnym 2017/2018 Naczelna Organizacja Techniczna kieruje do uczniów i nauczycieli propozycje wspierające polską szkołę… czytaj więcej

13 września 2017

Konkurs na scenariusz spotu telewizyjnego kampanii „Ojczysty – dodaj do ulubionych”

Narodowe Centrum Kultury ogłasza ogólnopolski konkurs na scenariusz filmu promującego kampanię Ojczysty – dodaj do ulubionych. Zadaniem uczestników jest napisanie scenariusza trzydziestosekundowego spotu telewizyjnego, którego tematem będzie promocja języka polskiego lub działania propagujące poprawne używanie języka ojczystego. Konkurs skierowany jest do osób w wieku od 13 do 26 lat. Nagrodą główną jest wyprodukowanie… czytaj więcej

13 września 2017

Stypendia Fundacji Efekt Motyla

Fundacja Efekt Motyla otwiera nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2016/2017. Wszystkich uczniów VII klasy szkoły podstawowej, II i III klas gimnazjum oraz i szkół średnich mieszkających na terenach wiejskich zachęcamy do zapoznania się z naszym programem stypendialnym. Stypendium ma charakter naukowo-socjalny, a więc jest przeznaczone dla osób najbardziej uzdolnionych… czytaj więcej

13 września 2017

XX Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Żywności uprzejmie informuje, że Uniwersytet Przyrodniczy wraz z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu organizuje XX Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Żywności. W etapie I mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie szkół średnich: technikum i liceum ogólnokształcącego, spośród których wyłaniani są reprezentanci do etapu II-go. W… czytaj więcej

13 września 2017

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Dwudniowa pacyfikacja Michniowa 12 i 13 lipca 1943 roku obróciła wieś w zgliszcza i pogorzelisko. Ci, co przeżyli wiedzieli, że pamięć o pacyfikacji musi przetrwać. Dlatego pierwszą inicjatywą michniowskiej społeczności było wybudowanie pomnika, na którym wyryto nazwiska ponad 200 ofiar niemieckiego bestialstwa. Płyta zwieńczona jest krzyżem – symbolem cierpienia i… czytaj więcej

13 września 2017

Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiada na najczęściej zadawane pytania dotyczące wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiada na najczęściej zadawane pytania dotyczące wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uruchomiono specjalny adres mailowy edukacjawlaczajaca@men.gov.pl, na który rodzice, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele mogą przesyłać swoje pytania dotyczące nauczania indywidualnego oraz nowych rozwiązań na rzecz uczniów ze SPE.  Szkoły specjalne i szkoły integracyjne, czym one się różnią? Do… czytaj więcej

13 września 2017

Stare SIO. Komunikat w sprawie aplikacji SIO wersja 3.23.2 i spisu na 30 września 2017

W aplikacji SIO v. 3.23.0 i SIO v. 3.23.1 dla oddziałów gimnazjalnych nie generowała się zakładka „obowiązek szkolny” z tabelą OB.2 Obowiązek szkolny. Oddziały takie mogą być utworzone w szkole podstawowej, liceum, w szkole branżowej I stopnia i w technikum. W aplikacji SIO v. 3.23.2 tabela ta została dodana. Ponieważ zmiana ta ma… czytaj więcej