10 października 2007

Komunikat w sprawie terminu odbioru testów do pierwszego etapu konkursów przedmiotowych

Dyrektorzy Gimnazjów, w których będą odbywać się pierwsze etapy następujących konkursów przedmiotowych: V Konkurs Historyczny V Konkurs Chemiczny V Konkurs Geograficzny proszeni są o odbieranie testów w dniu 12 października 2007 r., w godz. 7.30–15.00 w pokoju nr 644 (VI piętro Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego) lub we właściwym dla siedziby swojej… czytaj więcej

10 października 2007

Komunikat w sprawie stosowania niedopuszczalnej praktyki wobec rodziców dzieci niepełnosprawnych

Szanowni Państwo Uznaję za niedopuszczalne stosowanie w szkołach i przedszkolach praktyki zmuszania rodziców dzieci niepełnosprawnych do przebywania z nimi podczas organizowanych zajęć edukacyjnych i wychowawczych. W oparciu o art.1. ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572… czytaj więcej

5 października 2007

Aneks do regulaminów I Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas III gimnazjum i V Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego

W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 23.08.2007 r. wprowadzającym nową podstawę programową kształcenia matematycznego w gimnazjum uprzejmie informujemy, że regulamin obu konkursów w roku szkolnym 2007/2008 nie będzie zmieniony. Wymagania konkursowe nie wykraczają poza treści zawarte w „starej” podstawie programowej. Danuta Pyrek przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursu Matematycznego

5 października 2007

Wyjaśnienie MEN w sprawie błędnej informacji dotyczącej rozporządzenia w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Na stronie internetowej w programie LEX ukazała się informacja, że z dniem 24 maja br., w związku z art.1 pkt 21 ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 80, poz, 524), utraciło moc rozporządzenie Ministerstwa Edukacji… czytaj więcej

28 maja 2007

Uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów województwa świętokrzyskiego

Uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa świętokrzyskiego odbędzie się dnia 4 czerwca 2007 w kinie „Moskwa” przy ul. Staszica w Kielcach. Program uroczystości: 9.00 – Otwarcie uroczystości, podsumowanie przebiegu konkursów oraz wręczenie dyplomów laureatom Konkursu Humanistycznego i Matematyczno-Przyrodniczego dla szkół podstawowych. 10.00 – Projekcja filmu dla… czytaj więcej

19 kwietnia 2007

23 kwietnia – Dzień Laryngektomowanego

Panie i Panowie Dyrektorzy szkół w woj. świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że dzień 23 kwietnia po raz pierwszy w Polsce będzie obchodzony jako Dzień Laryngektomowanego (osoba po usunięciu krtani wskutek choroby nowotworowej spowodowanej m. in. paleniem tytoniu), a tydzień od 23 do 28 kwietnia poświęcony temu zagadnieniu. Ponieważ problem palenia tytoniu… czytaj więcej