Lipiec 9, 2018

9 lipca 2018

Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych

Zmiany w klasyfikacji zawodów, finansowaniu szkół zawodowych, praktycznej nauki zawodu w tym kształceniu młodocianych, we współpracy szkół z pracodawcami, egzaminach zawodowych, awansie zawodowym uwzględniającym nauczycieli polonijnych to najważniejsze obszary ujęte w upublicznionym dziś, 26 czerwca br. projekcie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i… czytaj więcej

9 lipca 2018

List Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie Dnia Krajobrazu

Szanowni Państwo, Mając na uwadze art. 6A Europejskiej Konwencji Krajobrazowej sporządzonej w dniu 20 października 2000 r. we Florencji, obligujący Strony Konwencji do podejmowania działań na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian, w 2016 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) ogłosiła… czytaj więcej

9 lipca 2018

Konferencja prasowa z udziałem Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w ramach obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

W ramach obchodów nowego święta państwowego, ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2017 r., Instytut Pamięci Narodowej przygotował szereg przedsięwzięć upamiętniających ofiary pacyfikacji wsi polskich w okresie II wojny światowej. 10 lipca 2018 r. o godz. 10:00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach (ul. Warszawska 5) odbędzie się… czytaj więcej

9 lipca 2018

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/​2019

100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w… czytaj więcej