Lipiec 3, 2018

3 lipca 2018

Informacje wstępne o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r.

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2018 roku przystąpiło 247 840 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2018 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego: w części ustnej z (a) języka polskiego oraz… czytaj więcej

3 lipca 2018

Konsultacje społeczne nowo powstających e‐​materiałów dydaktycznych w typie abstrakty lekcji w języku angielskim

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych nowo powstających e‐​​materiałów dydaktycznych w typie abstrakty lekcji w języku angielskim do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego, tj. do języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, informatyki, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii. Abstrakty to krótkie streszczenia lekcji przedmiotowych w języku angielskim, z istniejących… czytaj więcej