Czerwiec 8, 2018

8 czerwca 2018

Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim Nawiązując do postanowień art. 90h oraz art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198)  i  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z dnia 14 czerwca 2005 r. w  sprawie stypendiów Prezesa Rady  Ministrów,… czytaj więcej

8 czerwca 2018

Materiały edukacyjne ze spotkań informacyjnych pt. „Bezpieczne wakacje”

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Przekazuję do Państwa dyspozycji materiały ze spotkań informacyjnych na temat bezpiecznych wakacji dzieci i młodzieży, które zorganizowało Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno‐​​Epidemiologiczną w Kielcach, Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i… czytaj więcej

8 czerwca 2018

Warsztaty artystyczne dla młodzieży „Młodzi pamiętają!”

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zaprasza uczniów szkól ponadpodstawowych do udziału w warsztatach artystycznych „Młodzi pamiętają”. Bezpłatne warsztaty prowadzone będą przez znanych kieleckich artystów: Warsztaty teatralne poprowadzi Mirosław Biliński, aktor Teatru im. Stefana Żeromskiego Terminy: 26–28 czerwca od godz. 15‐​​tej i 3 lipca od godz. 10‐​​tej. Warsztaty fotograficzne poprowadzi fotografik Antoni… czytaj więcej