Luty 5, 2018

5 lutego 2018

Spotkania Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego poświęcone zmianom zachodzącym w szkolnictwie zawodowym

W dniu 24.01.2018 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach odbyto się spotkanie w ramach Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego, w którym udział wzięli: Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Zbigniew Wojciechowski – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii, Ewa Pietraszek i Małgorzata Zielińska‐​​Perczak – wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach… czytaj więcej

5 lutego 2018

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Polska‐​Szwecja między rywalizacją i współpracą”

Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu‐​​Dobrzyniu zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Polska‐​​Szwecja między rywalizacją i współpracą”, który nawiązuje do relacji polsko‐​​szwedzkich na przestrzeni dziejów. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Uroczysta gala wręczenia indeksów i cennych nagród rzeczowych odbędzie się 16 kwietnia 2018 r. Szczegółowe… czytaj więcej

5 lutego 2018

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Praca górnika i energetyka – oczami dziecka”

Już po raz czwarty Zespół Szkolno‐​​Przedszkolny nr 1 w Jaworznie zaprasza do udziału w Konkursie Plastycznym „Praca górnika i energetyka –  oczami dziecka”. W tym roku zasięg konkursu po raz pierwszy obejmuje całą Polskę. Jest to konkurs skierowany do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Nagrody są przyznawane w trzech kategoriach… czytaj więcej

5 lutego 2018

XXXVI Wojewódzki i XXII Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2018”

koSpółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  do wzięcia udziału w XXXVI Wojewódzkim i XXII Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2018” pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska‐​​Białej. Celem konkursu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze, doskonalenie… czytaj więcej