Styczeń 17, 2018

17 stycznia 2018

Rozwój edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym – podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy MEN i GIS

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz w środę, 17 stycznia br. podpisali deklarację o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym. Świadomość znaczenia profilaktyki zdrowotnej na zdrowie oraz jakość życia ludzi w Polsce i na świecie wzrasta. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi do jej… czytaj więcej

17 stycznia 2018

Spotkanie Zespołu do Spraw Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół zawodowych, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w województwie świętokrzyskim Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu Zespołu do Spraw Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego, które odbędzie się 1 lutego 2018 r. w Targach Kielce S.A. ul. Zakładowa 1, 25–672 Kielce. Myśl przewodnia obrad skoncentrowana jest wokół różnych wymiarów wspierania… czytaj więcej

17 stycznia 2018

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Bł. Bolesława – wychowawczyni na nasze czasy

Organizatorzy zapraszają uczniów i nauczycieli oraz zainteresowane osoby z różnych zakątków całego świata do udziału w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Bł. Bolesława – wychowawczyni na nasze czasy (edycja IX – 2018). Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy oraz Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Nidzicy przy współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w… czytaj więcej

17 stycznia 2018

Ogólnopolski konkurs plastyczno‐​literacki „Pani Ireno…”

Szkoła Podstawowa nr 11 w Gliwicach organizuje Ogólnopolski konkurs plastyczno‐​​literacki „Pani Ireno…”, skierowany do uczniów szkół podstawowych. Termin zgłoszenia udziału wraz z przekazaniem pracy mija 10 marca 2018 r. Konkurs został objęty honorowym patronatem m.in. Rzecznika Praw Dziecka oraz Śląskiego Kuratora Oświaty. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej szkoły.… czytaj więcej

17 stycznia 2018

Komunikat w sprawie rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2017 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Uprzejmie przypominam o obowiązku rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2017 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku – zgodnie z postanowieniami art. 22af ust. 10 ustawy z… czytaj więcej

17 stycznia 2018

[Aktualizacja] Świętokrzyski Dzień Koszykówki

Świętokrzyski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w akcji pn. Świętokrzyski Dzień Koszykówki. Akcja będzie się składała z dwóch części. W pierwszej może wziąć udział każda szkoła, która w dniu 30 stycznia 2018 r. zorganizuje na swoim terenie dowolną imprezę sportową związaną z piłką koszykową. Może to być turniej klasowy lub… czytaj więcej