Styczeń 9, 2018

9 stycznia 2018

Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2017

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej gminom w 2017 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Należy zaznaczyć, że do rozliczenia dotacji celowej mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.… czytaj więcej

9 stycznia 2018

Komunikat dotyczący składania wniosków o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty 2018

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje zainteresowanych nauczycieli, iż wnioski o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty należy składać do dnia 28 lutego 2018 roku w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach: 25–516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 w dwóch egzemplarzach – w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na adres: norbert.​krzystanek@​kuratorium.​kielce.​pl. Załączniki… czytaj więcej